Opiekunowie I roku

Biologia

dr

Łukasz Wojtyla

Zakład Fizjologii Roślin, pokój: J2.137

Biologia i zdrowie człowieka

dr

Arkadiusz Urbański

Zakład Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt, pokój J2.124

Wiktoria Grzechnik

Nauczanie biologii i przyrody

dr

Renata Dudziak

Laboratorium Dydaktyki i Ochrony Przyrody, pokój C1.11

Martyna Ratajczak

Bioinformatyka

dr

Magdalena Kubiak

Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka, pokój 2.42

Karina Juszczyk

Biotechnologia

dr

Małgorzata Tajdel-Zielińska

Pracownia Biotechnologii, pokój 1.90

Marta Walkowiak

Ochrona Środowiska

dr

Michał Rybak

Zakład Ochrony Wód, pokój: 0.117

Jakub Grochowski