Rady Programowe

w roku akademickim 2022/2023

1. Grupa kierunków studiów:

 • biologia, studia I i II stopnia, profil ogólnoakademicki
 • biologia i zdrowie człowieka, studia I i II stopnia, profil ogólnoakademicki
 • neurobiologia, studia I i II stopnia, profil ogólnoakademicki

Skład rady programowej w/w grupy kierunków studiów:

 • prof. dr hab. Małgorzata Garnczarska – prodziekan, przewodnicząca rady programowej
 • dr Paweł Bogawski
 • prof. dr hab. Joanna Deckert
 • prof. UAM dr hab. Tomasz Hanć
 • prof. UAM dr hab. Ziemowit Kosiński
 • prof. UAM dr hab. Marta Krenz-Niedbała
 • dr Paweł Marciniak
 • prof. UAM dr hab. Małgorzata Słocińska
 • prof. UAM dr hab. Anita Szwed
 • dr Katarzyna Wojciechowicz
 • prof. UAM dr hab. Małgorzata Wojtkowska
 • Przedstawiciele studentów:

 • Wiktoria Dmuchowska – studentka kierunku biologia
 • Zofia Koźmiński – studentka kierunku neurobiologia
 • Anna Kubacka – studentka kierunku biologia i zdrowie człowieka

Z rady grupy kierunków studiów deleguje się do prac w ramach rady programowej kierunku studiów neurobiologia: prof. UAM dr hab. Tomasza Hancia, dra. Pawła Marciniaka i p. Zofię Koźmiński, studentkę kierunku neurobiologia.


2. Grupa kierunków studiów:

 • bioinformatyka, studia I i II stopnia, profil ogólnoakademicki
 • biotechnologia, studia I i II stopnia, profil ogólnoakademicki
 • Biotechnology, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki

Skład rady programowej w/w grupy kierunków studiów:

 • dr hab. Marek Żywicki – prodziekan, przewodniczący rady programowej
 • prof. dr hab. Magdalena Arasimowicz-Jelonek
 • dr Anna Kasprowicz-Maluśki
 • prof. dr hab. Hanna Kmita
 • prof. UAM dr hab. Lucyna Mrówczyńska
 • prof. UAM dr hab. Mikołaj Olejniczak
 • prof. UAM dr hab. Katarzyna Raczyńska
 • dr hab. Michał Szcześniak
 • dr Maciej Szymański
 • dr Andrzej Zieleziński
 • prof. UAM dr hab. Piotr Ziółkowski
 • prof. UAM dr hab. Jacek Marciniak
 • Przedstawiciele studentów:

 • Kacper Dudczak – studentka kierunku bioinformatyka
 • Mirela Król – studentka kierunku biotechnologia
 • Maria Gwit – studentka kierunku biotechnology

3. Grupa kierunków studiów:

 • biologia, studia I i II stopnia, profil praktyczny
 • nauczanie biologii i przyrody, studia I i II stopnia, profil ogólnoakademicki
 • ochrona środowiska, studia I i II stopnia, profil ogólnoakademicki
 • ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki
 • Environmental protection, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki

Skład rady programowej w/w grupy kierunków studiów:

 • prof. dr hab. Jakub Kosicki – prodziekan, przewodniczący rady programowej
 • prof. UAM dr hab. Zbigniew Adamski
 • prof. UAM dr hab. Rafał Bernard
 • prof. UAM dr hab. Julian Chmiel
 • prof. UAM dr hab. Renata Dondajewska
 • dr Renata Dudziak
 • prof. UAM dr hab. Maciej Gąbka
 • prof. UAM dr hab. Bożena Sikora
 • prof. UAM dr Agnieszka Cieszyńska
 • prof. dr hab. Jan Holeksa
 • prof. UAM dr hab. Joanna Ziomek
 • Przedstawiciele studentów:

 • Klaudia Klechowicz – studentka kierunku nauczanie biologii i przyrody
 • Natalia Zając – studentka kierunku ochrona środowiska
 • Oliwia Smyk – studentka kierunku environmental protection

Z rady grupy kierunków studiów deleguje się do prac w ramach rady programowej kierunku ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna: prof. UAM dr hab. Macieja Gąbkę, prof. dr hab. Jana Holeksę i prof. UAM dr hab. Joannę Ziomek.