Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Biologiczne

A Antos-Krzemińska Nina dr hab. Zakład Bioenergetyki
Arasimowicz-Jelonek Magdalena prof. dr hab. Zakład Ekofizjologii Roślin
B Bagniewska-Zadworna Agnieszka dr hab. Zakład Botaniki Ogólnej
Bajerlein Daria dr hab. Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Bąkowski Marek dr hab. Zakład Zoologii Systematycznej
Bernard Rafał dr hab. Laboratorium Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Bluijssen Johannes prof. dr hab. Pracownia Genetyki Molekularnej Człowieka
Bogawski Paweł dr Zakład Botaniki Systematycznej i Środowiskowej
Borek Sławomir dr hab. Zakład Fizjologii Roślin
Budzyńska Agnieszka dr Zakład Ochrony Wód
C Celiński Konrad dr hab. Zakład Genetyki
Celka Zbigniew dr hab. Zakład Botaniki Systematycznej i Środowiskowej
Chmiel Julian dr hab. Zakład Botaniki Systematycznej i Środowiskowej
Chmielowska-Bąk Jagna dr Zakład Ekofizjologii Roślin
Chowański Szymon dr Zakład Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt
Chudzińska Ewa dr hab. Zakład Genetyki
Ciomborowska-Basheer Joanna dr Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka
D Dabert Jacek prof. dr hab. Zakład Morfologii Zwierząt
Dabert Mirosława dr hab. Laboratorium Technik Biologii Molekularnej
Deckert Joanna prof. dr hab. Zakład Ekofizjologii Roślin
Durda-Masny Magdalena dr Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka
E Ekner-Grzyb Anna dr Zakład Biologii Komórki
G Gąbka Maciej dr hab. Zakład Hydrobiologii
Garnczarska Małgorzata prof. dr hab. Zakład Fizjologii Roślin
Gzyl Jarosław dr hab. Zakład Ekofizjologii Roślin
H Hanć Tomasz dr hab. Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka
Holeksa Jan prof. dr hab. Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska
J Jackowiak Bogdan prof. dr hab. Zakład Botaniki Systematycznej i Środowiskowej
Jarmołowski Artur prof. dr hab. Zakład Ekspresji Genów
Jarmuszkiewicz Wiesława prof. dr hab. Zakład Bioenergetyki
Juras Anna dr inż. Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka
K Kaczmarek Łukasz dr hab. Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Karachitos Andonis dr Zakład Bioenergetyki
Klimaszyk Piotr dr hab. Zakład Ochrony Wód
Koczura Ryszard dr hab. Zakład Mikrobiologii
Kokociński Mikołaj dr hab. Zakład Hydrobiologii
Kosicki Jakub prof. dr hab. Zakład Biologii i Ekologii Ptaków
Kosińska Magdalena dr hab. Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka
Kosiński Ziemowit dr hab. Zakład Biologii i Ekologii Ptaków
Kozak Anna dr hab. Zakład Ochrony Wód
Krenz-Niedbała Marta dr hab. Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka
Krzesłowska Magdalena dr hab. Zakład Botaniki Ogólnej
Kuczyńska-Kippen Natalia prof. dr hab. Zakład Ochrony Wód
Kuczyński Lechosław dr hab. Pracownia Ekologii Populacyjnej
L Lembicz Marlena prof. dr hab. Zakład Botaniki Systematycznej i Środowiskowej
Lubawy Jan dr Zakład Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt
Ludwików Agnieszka dr hab. Pracownia Biotechnologii
Ł Łukasik Sylwia dr Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka
M Magowski Wojciech dr hab. Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Makałowska Izabela prof. dr hab. Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka
Marciniak Paweł dr inż. Zakład Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt
Messyasz Beata dr hab. Zakład Hydrobiologii
Mokracka Joanna dr hab. Zakład Mikrobiologii
Mól Rafał dr hab. Zakład Botaniki Ogólnej
Mrówczyńska Lucyna dr hab. Zakład Biologii Komórki
N Nawrot Robert dr hab. Pracownia Wirusologii Molekularnej
O Olejniczak Mikołaj prof. dr hab. Pracownia Biochemii RNA
Osiejuk Tomasz prof. dr hab. Zakład Ekologii Behawioralnej
P Pacak Andrzej dr hab. Zakład Ekspresji Genów
Pełechata Aleksandra dr Zakład Hydrobiologii
Pełechaty Mariusz prof. dr hab. Zakład Hydrobiologii
Piechalak Aneta dr hab. Pracownia Biologii Genomu
R Radwan Jacek prof. dr hab. Pracownia Biologii Ewolucyjnej
Rucińska-Sobkowiak Renata dr hab. Laboratorium Izotopowe
Rurek Michał dr hab. Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej
S Samardakiewicz Sławomir dr hab. Laboratorium Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej
Siatecka Mirosława dr hab. Zakład Genetyki
Sikora Bożena dr hab. Zakład Morfologii Zwierząt
Skoracka Anna dr hab. Pracownia Ekologii Populacyjnej
Skoracki Maciej prof. dr hab. Zakład Morfologii Zwierząt
Słocińska Małgorzata dr hab. Zakład Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt
Sobczak Krzysztof prof. dr hab. Zakład Ekspresji Genów
Sobieszczuk-Nowicka Ewa dr hab. Zakład Fizjologii Roślin
Sobkowiak Robert dr hab. Zakład Biologii Komórki
Szczuka Ewa dr hab. Zakład Mikrobiologii
Szkudlarz Piotr dr hab. Zakład Botaniki Systematycznej i Środowiskowej
Szwed Anita dr hab. Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka
Szweykowska-Kulińska Zofia prof. dr hab. Zakład Ekspresji Genów
Szymczak Monika dr Zakład Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt
Szymkowiak Jakub dr Pracownia Ekologii Populacyjnej
Szymkowiak Paweł dr hab. Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
T Taylor Katarzyna dr Zakład Ekspresji Genów
W Wachowiak Witold prof. dr hab. Pracownia Biologii Ewolucyjnej
Wesoły Joanna prof. dr hab. Laboratorium Technologii Wysokoprzepustowych
Wiland-Szymańska Justyna dr hab. Zakład Botaniki Systematycznej i Środowiskowej
Winiecki Aleksander prof. dr hab. Zakład Biologii i Ekologii Ptaków
Wojnicka-Półtorak Aleksandra dr hab. Zakład Genetyki
Wojtaszek Przemysław prof. dr hab. Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej
Wojtkowska Małgorzata dr hab. Zakład Bioenergetyki
Wojtyla Łukasz dr Zakład Fizjologii Roślin
Wyka Tomasz dr hab. Zakład Botaniki Ogólnej
Z Zduniak Piotr dr hab. Zakład Biologii i Ekologii Ptaków
Ziółkowski Piotr dr hab. Pracownia Biologii Genomu
Ziomek Joanna dr hab. Zakład Zoologii Systematycznej
Ż Żywicki Marek dr hab. Zakład Biologii Obliczeniowej