Maturzysto i studencie – kandydacie na studia na Wydziale Biologii UAM

Jeżeli ciekawi Cię przyroda i otaczający świat to Wydział Biologii UAM jest miejscem dla Ciebie.

Wydział Biologii UAM - od lat cieszy się opinią jednego z najlepszych wydziałów przyrodniczych w Polsce. O wysokiej pozycji naukowej WB świadczy uzyskanie kategorii A+ w ocenie działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych przeprowadzonej przez MNiSW, liczne granty i projekty badawcze oraz tytuł Krajowego Narodowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) przyznany w 2014 roku status nadawany instytucjom naukowym prowadzącym badania na najwyższym poziomie i mającym znakomite osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej. Wysoki poziom naukowy potwierdza przyznanie I miejsca dla kierunków Biologia (2019) i  Ochrona Środowiska (2020) - w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy, certyfikatu Uczelnia Liderów (2019 i 2020). Wśród zatrudnionych na Wydziale naukowców jest ponad 50 certyfikowanych tutorów, którzy prowadzą program tutoringowy - KRAB, czyli Kierowanie Rozwojem Aktywności Badawczej.

Nowoczesny, dobrze wyposażony budynek Collegium Biologicum jest znakomitym miejscem do zdobywania i poszerzania wiedzy biologicznej jak i rozwoju naukowo-badawczego. Nasi studenci w ramach prac licencjackich i magisterskich biorą czynny udział w badaniach naukowych. Na Wydziale Biologii kształci się ponad 1000 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na dziesięciu kierunkach studiów. W ofercie Wydziału znajduje się szeroka gama kierunków z obszaru nauk biologicznych na studiach I i II stopnia: Biologia, Nauczanie biologii i przyrody, Biologia i zdrowie człowieka, Biotechnologia, Bioinformatyka, Ochrona środowiska. Wydział proponuje także studia prowadzone wyłącznie na II stopniu: Neurobiologia [studia interdyscyplinarne prowadzone wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym, Uniwersytetem Medycznym i AWF], Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna [współprowadzone z Uniwersytetem Przyrodniczym], a także angielskojęzyczne: Biotechnology i Environmental Protection.

Nasz Wydział daje niepowtarzalne możliwości rozwijania Twoich zainteresowań i pasji, będziesz mógł:

 • sam decydować o swojej ścieżce kształcenia, na każdym etapie studiów wybierasz spośród oferty przedmiotów do wyboru te, które najbardziej Cię interesują;
 • poznać nowoczesne technologie wykorzystywane na ćwiczeniach laboratoryjnych;
 • uzyskać certyfikaty poświadczających zdobyte umiejętności praktyczne;
 • odbyć zajęcia terenowe w różnych regionach kraju i poza granicami;
 • uczestniczyć w praktykach i stażach w renomowanych przedsiębiorstwach i jednostkach badawczych w kraju i zagranicą;
 • zrealizować część studiów w kraju i za granicą w ramach programów wymiany studentów (MOST i ERASMUS);
 • uzyskać wsparcie finansowe oraz zdobyć stypendium naukowe, stypendium socjalne i zapomogi oraz zakwaterowanie w domach studenckich;
 • rozwinąć pasje dzięki licznym sekcjom Koła Naukowego Przyrodników i Samorządowi Studentów;
 • współprowadzić wydarzenia popularnonaukowe dostępne dla wszystkich mieszkańców Poznania i Wielkopolski: Noc Naukowców, Noc Biologów, Festiwal Nauki i Sztuki, Dzień Fascynacji Roślinami.

Jako absolwent jednego z kierunków Wydziału Biologii możesz znaleźć zatrudnienie w:

 • nauce (wyższe uczelnie, instytuty badawcze);
 • instytucjach ochrony środowiska;
 • laboratoriach specjalistycznych, analitycznych, diagnostyki molekularnej, kryminalistycznych, i in.;
 • szkolnictwie podstawowym, średnim i wyższym;
 • przedsiębiorstwach kosmetycznych, farmaceutycznych, spożywczych;
 • firmach eksperckich.