Baza wiedzy

Baza Wiedzy UAM została wdrożona w roku 2020 w celu usprawnienia zarządzania wiedzą na uczelni poprzez ewidencjonowanie i archiwizowanie osiągnięć naukowych pracowników i doktorantów UAM. Na stronie można znaleźć obszerną listę wprowadzonych dotychczas prac naukowych, badawczych i wdrożeniowych, a także publikacji, raportów z badań prowadzonych ze środków publicznych, bronionych rozpraw doktorskich, czy informację o prowadzonej działalności dydaktycznej i ukończonych pracach dyplomowych na studiach I i II stopnia.

W systemie rejestrowane są informacje o dorobku naukowym pracowników, doktorantów i studentów, gromadzone zgodnie z wymogami określonymi dla oceny pracowników i jednostek naukowych. W Repozytorium, stanowiącym ważną część systemu, są archiwizowane w wersji cyfrowej pełne teksty materiałów dokumentujących prowadzone prace, w tym: monografie, artykuły, rozdziały z książek i raporty, a także teksty utworów stanowiących podstawę do nadawania stopni i tytułów naukowych.

Strona domowa Bazy Wiedzy UAM

Strona Wydziału Biologii w Bazie Wiedzy UAM