Wymiana akademicka

Ważnym elementem umiędzynarodowienia procesu dydaktycznego jest możliwość realizowania studiów oraz praktyk w ramach programu Erasmus+. Obecnie Wydział Biologii ma podpisanych 87 umów o współpracy z 20 krajami partnerskimi UE (m.in. Belgia, Włochy, Francja, Czechy, Cypr, Litwa, Niemcy, Słowacja, Holandia, Hiszpania, Portugalia, Szwecja, Rumunia) oraz 15 umów z 10 krajami partnerskimi spoza UE (Ukraina, Indie, Madagaskar, Mozambik, Trynidad i Tobago, Kamerun, Ghana, Indonezja, Kazachstan. Program Erasmus+ studenci Wydziału mogą brać udział zarówno w wyjazdach semestralnych w celu odbycia części kształcenia na uczelni zagranicznej, jak również w wyjazdach na praktyki realizowane w zagranicznych firmach i instytucjach.

Studenci Wydziału Biologii mają również możliwość udziału w programie wymiany akademickiej MOST. Program ten umożliwia odbycie części studiów na wybranej krajowej uczelni uczestniczącej w programie. Obecnie oferta obejmuje 20 renomowanych polskich uczelni, m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet Wrocławski.

Więcej szczegółów dostępnych jest na stronach programów.

Koordynator Erasmus

dr hab.

Magdalena Herdegen-Radwan