Opiekunowie roku

STUDIA I STOPNIA

I rok Biologia

Opiekun: dr Anna Ekner-Grzyb

Zakład Biologii Komórki

Pokój: 2.101

Mail: anna.ekner@amu.edu.pl

Telefon: 61829 58 24

Starosta: Wojciech Madura

Mail: wojmad@st.amu.edu.pl

I rok Biologia i zdrowie człowieka

Opiekun: dr Magdalena Durda-Masny

Biologii i Ewolucji Człowieka

Pokój: 2.40

Mail: mdurda@amu.edu.pl

Telefon: 61 829 57 59

Dyżur: czwartek godz. 11:00 -12:00

Starosta: Julia Sierszulska

Mail: julsie9@st.amu.edu.pl

I rok Nauczanie biologii i przyrody

Opiekun: prof. UAM dr Agnieszka Cieszyńska

Laboratorium Dydaktyki i Ochrony Przyrody

Pokój: 1.11 C

Mail: agnow@amu.edu.pl

Telefon: 61 829 55 89

Dyżur: środy 8.15 do 10.15

I rok Bioinformatyki

Opiekun: dr Andrzej Zielezinski

Zakład Biologii Obliczeniowej

Pokój: 1.96

Mail: andrzej.zielezinski@amu.edu.pl

Telefon: 61 829 58 42

Dyżur: poniedziałek 8:00-10:00

Starosta: Kacper Siwecki

Mail: kacsiw@st.amu.edu.pl

I rok Biotechnologii

Opiekun: dr Agata Cieśla

Pracownia Biotechnologii IBMiB

Pokój: 1.101

Mail: agacie3@amu.edu.pl

Telefon: 61 829 59 62

Dyżur: A1.101 wtorki 10:00-12:00

Starosta: Zuzanna Tomczak

Mail: zuztom10@st.amu.edu.pl

I rok Ochrona Środowiska

Opiekun: dr Zofia Książkiewicz

Zakład Zoologii Ogólnej

Pokój: 1.35

Mail: zofksi@amu.edu.pl

Telefon: 61 829 58 49

Starosta: Małgorzata Nadolna

Mail: malnad2@st.amu.edu.pl


II rok Biologia

Opiekun: dr Łukasz Wojtyla

Zakład Fizjologii Roślin

Pokój: 2.137 J

Mail: lukasz.wojtyla@amu.edu.pl

Telefon: 61 829 58 90

Starosta: Zofia Kierzkowska

Mail: zofkie@st.amu.edu.pl

II rok Biologia i zdrowie człowieka

Opiekun: dr Arkadiusz Urbański

Zakład Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt

Pokój 2.124

Mail: arur@amu.edu.pl

Telefon: +48 829 59 26

Starosta: Marta Jakimowicz

Mail: marjak29@st.amu.edu.pl

II rok Nauczanie biologii i przyrody

Opiekun: dr Renata Dudziak

Laboratorium Dydaktyki i Ochrony Przyrody

Pokój 1.11 C

Mail: drenata@amu.edu.pl

Telefon: 61 829 55 89

Starosta: Martyna Ratajczak

Mail: marrat28@st.amu.edu.pl

II rok Bioinformatyki

Opiekun: dr Magdalena Kubiak

Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka (nie ma podziału na zakłady)

Pokój 2.42

Mail: magdalena.kubiak@amu.edu.pl

Telefon: 61 829 58 36

Starosta: Barbara Pielecha

Mail: barpie13@st.amu.edu.pl

II rok Biotechnologii

Opiekun: dr Małgorzata Tajdel-Zielińska

Pracownia Biotechnologii

Pokój 1.90

Mail: malgorzata.tajdel@amu.edu.pl

Telefon: 61 829 5964

Starosta: Julia Horoszczuk

Mail: julhor1@st.amu.edu.pl

II rok Ochrona Środowiska

Opiekun: dr Michał Rybak

Zakład Ochrony Wód

Pokój: 0.117

Mail: m.rybak@amu.edu.pl

Telefon: 61 829 5782

Starosta: Jakub Grochowski

Mail: jakgro2@st.amu.edu.pl


III rok Biologia

Opiekun: dr Natalia Wojciechowska

Zakład Botaniki Ogólnej

Pokój: 2.50

Mail: natalia.wojciechowska@amu.edu.pl

Telefon: 61 829 56 05

Starosta: Misza Gryczan

Mail: misgry@st.amu.edu.pl

III rok Biologia i zdrowie człowieka

Opiekun: dr Magdalena Durda-Masny

Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka

Pokój: 2.30

Mail: magdalena.durda@amu.edu.pl

Telefon: 61 829 57 09

Starosta: Natalia Chudziak

Mail: natchu5@st.amu.edu.pl

III rok Nauczanie biologii i przyrody

Opiekun: prof. UAM dr Agnieszka Cieszyńska

Laboratorium Dydaktyki i Ochrony Przyrody

Pokój: I 1.11.C

Mail: agnieszka.cieszynska@amu.edu.pl

Telefon: 61 829 55 89

Starosta: Alicja Pawłowska

Mail: alipaw11@st.amu.edu.pl

III rok Bioinformatyka

Opiekun: dr Andrzej Zieleziński

Zakład Biologii Obliczeniowej

Pokój: I 1.96

Mail: andrzej.zielezinski@amu.edu.pl

Dyżur: poniedziałek 8.00 – 10.00

Telefon: 61 829 58 42

Starosta: Jakub Bielas

Mail: jakbie10@st.amu.edu.pl

III rok Biotechnologia

Opiekun: dr Anna Kicińska

Zakład Bioenergetyki

Pokój: G 1.74

Mail: anna.kicinska@amu.edu.pl

Telefon: 61 829 59 01

Starosta: Krystyna Latour-Paczka

Mail: krylat@st.amu.edu.pl

III rok Ochrona środowiska

Opiekun: dr Małgorzata Kolicka

Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt

Pokój: 0.21

Mail: malgorzata.kolicka@amu.edu.pl

Telefon: 61 829 5659

Starosta: Wiktoria Lajzner

Mail: wiklaj@st.amu.edu.pl


STUDIA II STOPNIA

I rok Biologia

Opiekun: dr Karolina Izbiańska-Jankowska

Zakład Ekofizjologii Roślin

Mail: karolina.izbianska@amu.edu.pl

Telefon: 61 829 58 11

I rok Nauczanie biologii i przyrody

Opiekun: dr Renata Dudziak

Laboratorium Dydaktyki i Ochrony Przyrody

Pokój: C 1.11

Mail: drenata@amu.edu.pl

Telefon: 61 829 55 89

I rok Bioinformatyka

Opiekun: dr Andrzej Zieleziński

Zakład Biologii Obliczeniowej

Pokój: I 1.96

Mail: andrzej.zielezinski@amu.edu.pl

Telefon: 61 829 58 42

Starosta: Piotr Banachewicz

Mail: pioban3@st.amu.edu.pl

I rok Biotechnologia

Opiekun: dr Izabela Broniarek

Zakład Ekspresji Genów

Pokój: 1.102, 1.88

Mail: izabela.broniarek@amu.edu.pl

Telefon: 61 829 59 52

I rok Biotechnology

Opiekun: dr Anna Kasprowicz-Maluśki

Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej

Pokój: K1.105B

Mail: akas@amu.edu.pl

Telefon: 61 829 5968

Starosta: Natalia Stepczak

Mail: natste18@st.amu.edu.pl

I rok Ochrona środowiska

Opiekun: prof. UAM dr hab. Katarzyna Kowalczewska-Madura

Zakład Ochrony Wód

Pokój: 0.081

Mail: madura@amu.edu.pl

Telefon: 61 829 58 77

Starosta: Mateusz Matoga

Mail: matmat12@st.amu.edu.pl

I rok Environmental protection

Opiekun: prof. UAM dr hab. Adrian Surmacki

Zakład Biologii i Ekologii Ptaków

Pokój: D 2.31

Mail: adrian@amu.edu.pl

Telefon: 61 829 5614


II rok Biologia

Opiekun: dr Łukasz Wejnerowski

Zakład Hydrobiologii

Pokój: D 1.28

Mail: wejner@amu.edu.pl

Telefon: 61 829 5748

Starosta: Wiktoria Dmuchowska

Mail: wikdmu@st.amu.edu.pl

II rok Nauczanie biologii i przyrody

Opiekun: dr Agnieszka Cieszyńska

Laboratorium Dydaktyki i Ochrony Przyrody

Pokój: C 1.11

Mail: agnieszka.cieszynska@amu.edu.pl

Telefon: 61829 5589

Starosta: Klaudia Klechowicz

Mail: klakle3@st.amu.edu.pl

II rok Bioinformatyka

Opiekun: dr hab. Patryk Konieczny

Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka

Pokój 2.43

Mail: patryk.konieczny@amu.edu.pl

Telefon: 61 829 5711

Starosta: Mikołaj Koszczyc

Mail: mikkos5@st.amu.edu.pl

II rok Biotechnologia

Opiekun: dr Agata Cieśla

Pracownia Biotechnologii

Pokój: A 1.101

Mail: agacie3@amu.edu.pl

Telefon: 61 829 5966

II rok Biotechnology

Opiekun: dr Anna Kasprowicz-Maluśki

Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej

Pokój: K1.105B

Mail: akas@amu.edu.pl

Telefon: 61 829 5968

Starosta: Antonina Gonet

Mail: antgon3@st.amu.edu.pl

II rok Ochrona środowiska

Opiekun: dr Paweł Bogawski

Zakład Botaniki Systematycznej i Środowiskowej

Pokój: D 2.28

Mail: bogawski@amu.edu.pl

Telefon: 61 829 5613

Starosta: Natalia Zając

Mail: natzaj1@st.amu.edu.pl

II rok Environmental protection

Opiekun: prof. UAM dr hab. Adrian Surmacki

Zakład Biologii i Ekologii Ptaków

Pokój: D 2.31

Mail: adrian@amu.edu.pl

Telefon: 61 829 5614

Starosta: Oliwia Smyk

Mail: olismy@st.amu.edu.pl