Biuro Obsługi Wydziału

Biuro Obsługi Wydziału jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 800 do 1500 .

Pracownicy BOW

Kierownik Biura Obsługi Wydziału

mgr

Maria Jaraszkiewicz

Zakres obowiązków:
 • organizacja posiedzeń rady naukowej dyscypliny nauki biologiczne oraz rady dziekańskiej Wydziału Biologii,
 • prowadzenie spraw kadrowych pracowników Wydziału

Biuro Dziekana

mgr

Liliana Ziółkowska

Zakres obowiązków:
 • prowadzenie Biura Dziekana Wydziału,
 • prowadzenie spraw administracyjnych pracowników jednostek ogólnowydziałowych

Pozostali pracownicy

Karolina Radoszewska

Zakres obowiązków:
 • prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem, finansami i zamówieniami publicznymi,
 • organizacja i obsługa obiegu dokumentacji finansowej

dr

Karolina Cerbin

Zakres obowiązków:
 • prowadzenie spraw doktorantów Studiów Doktoranckich Wydziału Biologii oraz przewodów doktorskich
 • pełnienie obowiązków redaktora Bazy Wiedzy

Hanna Kustoń

Zakres obowiązków:
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją procesu kształcenia,
 • przygotowywanie planów obciążeń oraz sprawozdań dydaktycznych

mgr

Ewa Mianowska

Zakres obowiązków:
 • prowadzenie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego,
 • prowadzenie spraw administracyjnych związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich

mgr

Magdalena Moszczak

Zakres obowiązków:
 • prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem, finansami i zamówieniami publicznymi
 • organizacja i obsługa obiegu dokumentacji finansowej

mgr

Barbara Sujecka

Zakres obowiązków:
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją procesu kształcenia,
 • organizacja posiedzeń rad programowych kierunków

mgr

Magdalena Walczak

Zakres obowiązków:
 • prowadzenie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora
 • ewidencja w systemie POL-on wymaganych danych dotyczących doktorantów

Adres do korespondencji

Biuro Obsługi Wydziału

Collegium Biologicum

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6

61-614 Poznań

Lokalizacja Biura w budynku

Parter Collegium Biologicum: 1. Biuro Obsługi Wydziału, Biuro Dziekana 2. Prodziekani 3. Biuro Obsługi Studentów