Studia II stopnia

Kierunki studiów

  • Neurobiologia

    IlustracjaNeurobiologia jest jedną z najszybciej rozwijających się aktualnie dziedzin nauki o charakterze interdyscyplinarnym. Obiektem jej zainteresowania jest układ nerwowy i wszelkie przejawy jego aktywności, w szczególności poznanie zasad i mechanizmów funkcjonowania ludzkiego mózgu.


  • Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna

    IlustracjaTo jedyne studia magisterskie w Polsce, które przygotują Cię do praktycznego wykorzystywania wiedzy o przyrodzie i ochronie jednych z najważniejszych ekosystemów świata – LASÓW.
    Poznasz nowoczesne narzędzia i techniki badania ekosystemów, siedlisk przyrodniczych oraz biologii roślin i zwierząt.