Granty, konkursy, stypendia

UAM wspiera aktywność naukową studentów poprzez liczne konkursy. Informacje o nich są publikowane na stronach UAM, oraz Wydziału Biologii, a także w mediach społecznościowych. Obecnie studenci mogą ubiegać się o:

  • BestStudentGrant, konkurs kierowany do najlepszych studentów UAM 1. r. studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, planujących realizację swoich pierwszych projektów badawczych;
  • AdvancedBestStudentGrant, konkurs skierowany do studentów 2. r. studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w poprzednim roku akademickim uzyskali średnią ocen na poziomie minimum 4.2;
  • Best Student Camp, Szkoła letnia, do udziału w konkursie uprawnieni są studenci I i II roku, którzy uzyskali najlepsze wyniki na maturze oraz są laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych. Podczas szkoły letniej organizowane są zajęcia m.in z: umiejętności prezentowania wraz z tworzeniem prezentacji Power Point, umiejętności aplikacji o studenckie granty, emisji głosu i jej wpływu na wizerunek zawodowy, etykiety akademickiej oraz umiejętności efektywnego myślenia i działania.
  • Best Student Language, Najlepsi studenci mogą ubiegać się o zakwalifikowanie do wzięcia udziału w zajęciach językowych na Wydziale Neofilologii, który oferuje szeroki wachlarz języków powszechnie znanych takich jak angielski, niemiecki, francuski, hiszpański czy rosyjski i tych rzadziej spotykanych, takich jak baskijski, łotewski, fiński, hebrajski, japoński, kazachski oraz hindi;
  • Study@research, konkurs skierowany do studentów studiów magisterskich wspierający kształcenie w powiązaniu z badaniami przez stymulowanie pracy naukowej studentów systemem grantów – indywidualnych lub zespołowych, realizowanych np. przez koła naukowe.
  • Study@research. Publikacje, konkurs obejmuje dofinansowanie kosztów wydania artykułów naukowych publikowanych w renomowanych periodykach naukowych lub monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach publikowanych w prestiżowych wydawnictwach naukowych.

Wydział Biologii wspiera również swoich najlepszych studentów w ubieganiu się o stypendia: