Biuro Obsługi Studentów

Biuro Obsługi Studentów jest czynne:

    Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od godz. 1000 do 1400.

    W środę Biuro jest nieczynne.

    Dodatkowo dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych: w soboty od godz. 800 do 1200.

Pracownicy BOS

Koordynator Biura Obsługi Studentów

Małgorzata Plaga

Obsługa studentów kierunków:
Studia I stopnia: biotechnologia, ochrona środowiska
Studia II stopnia: biotechnologia, ochrona środowiska
Studia niestacjonarne I i II stopnia: biologia

Pozostali pracownicy

mgr

Ewa Jaździńska

Obsługa studentów kierunków:
Studia I stopnia : biologia, biologia, sp. nauczanie biologii i przyrody, nauczanie biologii i przyrody
Studia II stopnia: biologia, nauczanie biologii i przyrody
Studia II stopnia w języku angielskim: biotechnology, environmental protection

mgr

Joanna Wojciechowska

Obsługa studentów kierunków:
Studia I stopnia: bioinformatyka, biologia i zdrowie człowieka
Studia II stopnia: bioinformatyka, biologia i zdrowie człowieka, neurobiologia, ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna
Sprawy socjalno-bytowe studentów
Praktyki zawodowe

Adres do korespondencji

Biuro Obsługi Studentów

Collegium Biologicum

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6

61-614 Poznań

Lokalizacja Biura w budynku

Parter Collegium Biologicum: 1. Biuro Obsługi Wydziału, Biuro Dziekana 2. Prodziekani 3. Biuro Obsługi Studentów