System kształcenia

Kształcenie na Wydziale Biologii prowadzone jest w oparciu o najlepsze praktyki edukacyjne wypracowane na Wydziale w ciągu kilkudziesięciu lat prowadzenia licznych kierunków studiów. Dobrze ugruntowana wiedza, łączona jest z najnowszymi metodami edukacyjnymi, takimi jak tutoring, zajęcia projektowe STEAM, czy Research-based learning. Na Wydziale Biologii stawiamy przede wszystkim na połączenie nauczania z najlepszymi badaniami naukowymi prowadzonymi przez kadrę naukowo-dydaktyczną oraz na indywidualizację procesu nauczania. Badawczość w edukacji realizowana jest przede wszystkim poprzez włączanie studentów do projektów naukowych realizowanych na Wydziale w ramach wolontariatu, praktyk czy prac dyplomowych oraz poprzez system grantów badawczych oferowanych studentom I i II stopnia w ramach licznych inicjatyw. Indywidualizację procesu kształcenia umożliwiają m.in.:

  • Program tutoringu i mentoringu realizowany na Wydziale Biologii;
  • Szeroka pula przedmiotów do wyboru;
  • Wybór miejsca realizacji pracy dyplomowej, jej tematu i promotora. Student ma możliwość uczestniczenia w pracach badawczych innych jednostek w ramach pracowni dyplomowej po uzyskaniu zgody rady programowej na realizację pracy dyplomowej pod kierunkiem specjalisty spoza Wydziału Biologii;
  • Indywidualizacja kształcenia poprzez odbywanie części studiów na innej uczelni polskiej lub zagranicznej w ramach programów mobilności studentów MOST i Erasmus+.
  • Możliwość udziału w zagranicznych praktykach wakacyjnych w ramach programu Erasmus+