Popularyzacja nauki

Od początku istnienia Wydziału Biologii, jedną z podstawowych misji wypełnianych przez pracowników Wydziału było podejmowanie działań popularyzujących naukę oraz jej dokonania w społeczeństwie. Obecnie, większość tych działań skupia się na organizacji oraz udziale w cyklicznych wydarzeniach, które swoją atrakcyjnością przyciągają wielu mieszkańców Poznania i okolic. Niektóre inicjatywy Wydziału, jak Noc Biologów, okazały się na tyle interesujące, że w ciągu ostatnich lat przerodziły się w inicjatywy ogólnopolskie.

Uniwersytet Otwarty UAM

Przejdź na stronę wydarzenia

Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest miejscem edukacji dostępnym dla każdej zainteresowanej osoby niezależnie od jej dotychczasowego wykształcenia i wieku. To miejsce dla tych, którzy chcą podjąć naukę na uniwersyteckim poziomie w wygodnej formie cyklicznych spotkań.

Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Przejdź na stronę wydarzenia

Poznański Festiwal Nauki i Sztuki powstał z pasji i potrzeby dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, a także poczuciem misji popularyzacji nauki i sztuki. Festiwal przez lata był miejscem bezpośrednich spotkań naukowców, dydaktyków i praktyków z młodymi odbiorcami, którzy z pasji do nauki i sztuki czy choćby ciekawości, kierowali swoje kroki w stronę naukowej sceny przygotowanej w siedzibach organizatorów.

Noc Biologów to ogólnopolska akcja, w ramach której przybliżamy wszystkim zainteresowanym wiedzę biologiczną oraz warsztat pracy biologa. Impreza obejmuje szereg wydarzeń: wykładów, warsztatów, pokazów i zajęć laboratoryjnych, które mogą zainteresować każdego.

Idea „Nocy Biologów" narodziła się na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, podczas licznych spotkań z mieszkańcami.  Tysiące odwiedzających  dzieci, młodzieży i dorosłych było zachętą do zorganizowania w całej Polsce tego typu przedsięwzięć.
Propozycję tę z entuzjazmem przyjęła Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich, powierzając Wydziałowi Biologii UAM koordynację pierwszej „Nocy Biologów" w  2012 r.

Zobacz zdjęcia

Noc Naukowców to jedyna taka noc w Europie. Noc pełna niezapomnianych wrażeń! W tym samym czasie w ostatni piątek września br. w całej Europie odbędą się imprezy popularno-naukowe i rozrywkowe pod hasłem: Researchers’ Night. Celem imprezy jest zbliżenie naukowców i społeczeństwa, stworzenie okazji do spotkania, poznania się i wspólnych działań. A wszystko to w atmosferze zabawy.

Tej jedynej nocy naukowcy odejdą od swoich codziennych obowiązków, aby bawić się wspólnie z publicznością. Każdy będzie mógł się przekonać, że nauka jest pasjonująca i ciekawa. Zobaczymy naukowców w nietypowych sytuacjach, a publiczność w roli naukowców.

Zobacz zdjęcia

Fascynujący Świat Roślin

Przejdź na stronę wydarzenia

Fascynujący Świat Roślin międzynarodowa akcja, która odbywa się na całym świecie pod auspicjami Europejskiej Organizacji Nauk o Roślinach (EPSO – European Plant Science Organization). Celem tej akcji jest zaprezentowanie pracy osób zafascynowanych światem roślin, a także przekazanie przesłania, że wiedza o roślinach jest niezmiernie ważna dla rozwoju różnych dyscyplin biologii, rolnictwa, zrównoważonego wytwarzania żywności, a także ogrodnictwa.  Znajomość świata roślin ma nie mniejsze znaczenie w produkcji wszelkich innych produktów pochodzenia roślinnego, jak papier, drewno, odczynniki chemiczne, energia, czy farmaceutyki. Bardzo ważnym przesłaniem akcji jest również wskazanie znaczenia roślin dla zachowania środowiska.

Uniwersytet Młodych Odkrywców

Przejdź na stronę wydarzenia

Uniwersytet Młodych Odkrywców to program adresowany do dzieci i młodzieży. Naukowcy mają za zadanie popularyzować wyniki badań naukowych i rozwijać zainteresowanie nauką wśród uczestników programu. Dzieci w wieku od 6 do 16 lat uczestniczą w zajęciach, których większość jest prowadzona na uczelniach lub w instytutach badawczych.

Celem programu jest wsparcie istniejących już uniwersytetów dziecięcych oraz pomoc w tworzeniu nowych inicjatyw tego typu. W każdym projekcie bierze udział minimum 70-cioro dzieci. Cykliczne zajęcia edukacyjne prowadzone są przez pracowników naukowych i specjalistów z określonej dziedziny. Program ten realizuje również “Trzecią Misję Uczelni” polegającą na kreowaniu relacji uczelni z ich otoczeniem, popularyzacji nauki oraz wspomaganiu rozwoju społecznego.