Studia niestacjonarne

Kierunki studiów

  • Biologia

    Ilustracja Biologia to ekscytująca i szybko rozwijająca się dziedzina nauki, która ma ogromne znaczenie w rozwiązywaniu globalnych problemów, takich jak choroby i ubóstwo, utrata różnorodności biologicznej i zmiany klimatu. W ostatnich latach nastąpił ogromny rozwój biologii komórki, biologii rozwoju, biologii ewolucyjna i ekologii. Dodatkowo procesy biologiczne stanowią podstawę wielu dziedzin i technologii przemysłowych jak pozyskiwanie biogazu i biopaliw, odzyskiwanie metali z hałd czy bioremediacja zanieczyszczonych terenów.