Tutoring i mentoring

Strony domowe programów: WILK (Wsparcie i Lokowanie Kompetencji) lub KRAB (Kierowanie Rozwojem Aktywności Badawczej):


W edukacji spersonalizowanej student i nauczyciel wspólnie odpowiadają za proces oparty na relacji. W niej ważne jest wzajemne zaufanie, otwartość i autentyczność. Dzięki temu edukacja spersonalizowana staje się przestrzenią, w której może rozwinąć się pasja, kreatywność studenta, chęć wytyczania celów i ich realizacji.

Wprowadzenie tutoringu oraz mentoringu na Wydziale Biologii UAM ma za zadanie przede wszystkim wspierać i dynamizować proces kształcenia, ale także przygotować studenta do przyszłej pracy zawodowej, tym samym zwiększyć jego konkurencyjność na rynku pracy.

W odwołaniu do literatury, tutor w swoich działaniach wspiera podopiecznego nie tylko w obszarze rozwoju kompetencji, lecz także pracuje ze studentem na jego potencjale w obszarze kształtowania charakteru, rozwoju interpersonalnego, inteligencji emocjonalnej, rozwoju kariery. Dba o to, by podopieczny miał jak najwięcej przestrzeni do samodzielnego poszukiwania, czy w aspekcie rozwojowym, czy w naukowym. Praca z tutorem jest szczególnie przydatna np. wtedy, gdy student stoi przed wyzwaniem ukierunkowania swoich zainteresowań i sprofilowania badań. Przydatna może się też okazać w myśleniu o swojej ścieżce zawodowej. Przykładem zakładanych efektów procesów tutorskich mogą być podcasty i artykuły popularnonaukowe, wystąpienia na konferencjach (zwłaszcza interdyscyplinarnych), warsztaty i wystąpienia na nocy biologów, naukowców itp.

Mentor natomiast jako osoba o doświadczeniu eksperckim jest mistrzem, za którym student podąża. Mentor wdraża do profesji dzieląc się swoim doświadczeniem zawodowym. Jego wsparcie jest szczególnie istotne, gdy podopieczny stoi przed nowym wyzwaniem, np. przygotowania wniosku o dofinansowanie badań naukowych, czy napisania pierwszego w życiu artykułu naukowego. Podobnie jak w złotym kręgu Simona Sinka, zadawanie sobie pytań co?, jak?, dlaczego? i poszukiwanie z nauczycielem odpowiedzi może stać się źródłem wielu pomysłów na konkretne projekty służące rozwojowi studenta i jego przygotowaniu do przyszłej pracy zawodowej. Zakładamy, że w toku realizacji działań projektowych, studenci otrzymają rodzaj wsparcia, który będzie odpowiedzią na ich potrzeby.