Data publikacji w serwisie:

USOS - zapisy na zajęcia w semestrze zimowym 2023/24

UWAGA STUDENCI I roku LIC.

Studia stacjonarne

Drogie Studentki i Drodzy Studenci,

W dniu 25.09.br br. od godz. 21.00 do 27.09.br uruchomione zostaną także zapisy do grupy wykładowej pod nazwą ”Zapisy do USOS – kierunek studiów np. biologia”. Proszę aby wszystkie osoby dokonały zapisu do wykładu.

Jest to niezbędne do uruchomienia zajęć w semestrze zimowym 2023/24.


UWAGA STUDENCI II, III roku LIC. oraz I, II roku MGR

Studia stacjonarne

Drogie Studentki i Drodzy Studenci,

W dniu 27.09.br od godz. 21.00 zostaną uruchomione zapisy na zajęcia w semestrze zimowym 2023/24.

Uwaga! studenci 3 roku kierunków: Biologia, Nauczanie biologii i przyrody oraz Ochrona środowiska, rozpoczną zapisy w dniu 29.09 br o godz. 21.00.

Zapisy potrwają do 02.10.br.

Przy zapisach proszę pamiętać, że należy wpisać się na każdy rodzaj zajęć danego przedmiotu (wykład, ćwiczenia, konwersatoria, zajęcia terenowe)

Na moduły wybieralne wpisujecie się Państwo zgodnie z wcześniejszym wyborem. Studenci, którzy dokonywali wyboru za pomocą aplikacji online mogą sprawdzić listę wybranych przez siebie przedmiotów za pośrednictwem aplikacji na stronie wydziałowej w zakładce Student, Moduły do wyboru (do logowania potrzebny jest PESEL i numer albumu (lub hasło dla studentów I roku studiów magisterskich).

Katalog modułów do wyboru: link (dla I roku studiów magisterskich: link)

Dokonując zapisu do grup zajęciowych/ćwiczeniowych proszę zwrócić uwagę, aby  zajęcia w ramach różnych przedmiotów nie pokrywały się ze sobą.

Osoby, które jeszcze nie zostały rozliczone z powodu braku niezaliczenia przedmiotów, niezłożenia wniosku o warunkowe zaliczenie roku lub niewpisanej oceny nie będą mogły dokonać rejestracji.