Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Amita Kumara Nagwaniego

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia 1 marca 2024 r. o godz. 10:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Amita Kumara Nagwaniego

pt.: “Searching on aging markers of the tardigrade Paramacrobiotus experimentalis”
„Poszukiwanie markerów starzenia się niesporczaka Paramacrobiotus experimentalis”

Promotorzy:

  • prof. dr hab. Hanna Kmita (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  • prof. UAM dr hab. Łukasz Kaczmarek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Eliza Wyszko (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu)
  • prof. dr hab. Maria Augustyniak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  • prof. Nadja Mobjerg (University od Copenhagen)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w trybie zdalnym przy użyciu MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a850099f10f504da39023aeb1ed005808%40thread.tacv2/1706170665599?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%224ab78d2e-806d-4db1-9764-187496d14151%22%7d

Link do udziału w obronie może zostać przekazany również e-mailowo, po wcześniejszym zgłoszeniu na adres: m.walczak@amu.edu.pl

Rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem oraz recenzje są dostępne pod adresem: https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora2/nauki-biologiczne/amit-kumar-nagwani

Przewodnicząca
Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne UAM

Prof. UAM dr hab. Beata Messyasz

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Amit Kumar Nagwani_zawiadomienie_Magdalena Walczak.pdf 26.01.2024 Rafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Amit Kumar Nagwani_zawiadomienie_Magdalena Walczak.pdf(565.7 KB)