Data publikacji w serwisie:

Dzień Polarny UAM na Wydziale Biologii

W piątek 24 marca 2023 roku na Wydziale Biologii doszło do ważnego spotkania uniwersyteckiego środowiska naukowego związanego z badaniami regionów polarnych. Wspólna inicjatywa Wydziałów Biologii oraz Nauk Geograficznych i Geologicznych zgromadziła 80 uczestników dzielących się wiedzą oraz doświadczeniem w badaniach ekosystemów Arktyki oraz Antarktydy.

Inicjatorami spotkania ze strony Wydziału Biologii byli prof. UAM Krzysztof Zawierucha oraz prof. UAM Beata Messyasz.

Wydarzenie podzielone było na trzy części tj. sesję referatową poświęconą projektom prowadzonym na WB oraz WNGiG, sesję posterową z propozycjami projektów badań w Arktyce (finansowanych przez IDUB) i badaniami dotychczas prowadzonymi oraz panel dyskusyjny. W ostatniej sesji zaproszeni prelegenci przedstawili możliwości logistyczne oraz zasoby infrastruktury dostępne w stacjach polarnych w Arktyce (Stacja WNGiG Petuniabukta) oraz na Antarktydzie. Podczas tego panelu wiele uwagi poświęcono idei wieloletnich i interdyscyplinarnych badań środowiska Arktyki. Celem Wydziału Biologii jest długoterminowy monitoring środowiskowy w archipelagu Svalbard (badania zmian ekosystemów tundrowych, glacjalnych i słodkowodnych oraz składu troposfery).

Dzień polarny został sfinansowany w ramach IDUB.

Badania w regionach polarnych stały się istotnym celem Wydziału Biologii. Liczba publikacji dotyczących Arktyki oraz Antarktyki każdego roku wzrasta, na Wydziale działa studencka Sekcja Badania Ekosystemów Górskich i Polarnych, realizowane są kursy o tematyce związanej z biologią polarną oraz kriosferą a także prowadzone projekty badawcze związane z bioróżnorodnością oraz funkcjonowaniem ekosystemów polarnych.

Rok temu studenci Wydziału Biologii wzięli udział w pierwszym kursie biologii polarnej BioGeoEko na Spitsbergenie. Siedmiu studentów uczestniczyło w badaniach terenowych obejmujących, m. in. pomiary parametrów fizykochemicznych wód, zbiór różnorodnego materiału (fauny glebowej, roślin, aeroplanktonu, osadów z powierzchni lodowców), czy wreszcie obserwacje procesów zachodzących w ekosystemach morskich i lądowych Spitsbergenu. Kurs prowadzili prof. UAM Krzysztof Zawierucha, prof. UAM Beata Messyasz oraz dr hab. Łukasz Grewling.

W najbliższe lato doktoranci Szkoły Nauk Przyrodniczych wezmą udział w kursie Integrating Biogeosciences in Studies of Arctic Ecosystems IGLOO, który przewiduje prowadzenie zajęć w terenie, pierwsze badania pilotażowe doktorantów na terenie Spitsbergenu oraz spotkania ze światowej klasy naukowcami z zagranicznych ośrodków naukowych.

Koordynatorem kursów w Arktyce oraz działań związanych z badaniami zimnych regionów naszej planety jest dr hab. prof. UAM Krzysztof Zawierucha.

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Plakat Dzień Polarny.pdf 29.03.2023 Rafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Plakat Dzień Polarny.pdf(783.3 KB)