Data publikacji w serwisie:

III Krajowa Konferencja Anatomii i Histogenezy Roślin

Sekcja Struktury i Rozwoju Roślin Polskiego Towarzystwa Botanicznego oraz Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu organizują III Krajową Konferencję Anatomii i Histogenezy Roślin pod hasłem „Struktura – Cząsteczki – Procesy”.
Konferencja odbędzie się 10-11 lutego 2025 r. w formie on-line. Tematyka konferencji obejmować będzie funkcjonowanie komórek, tkanek i organów roślinnych rozpatrywanych na poziomie strukturalnym, fizjologicznym i molekularnym, także w odniesieniu do zmian adaptacyjnych czy rozwojowych.
Zaproszenie kierujemy do wszystkich zainteresowanych, a nie tylko do członków PTB.
Więcej informacji, formularz rejestracyjny i wzór streszczenia - na stronie Konferencji.