Data publikacji w serwisie:

Międzynarodowy Dzień Studenta

Drodzy Studenci i drogie Studentki

Z okazji Międzynarodowego dnia studenta (17.11), życzymy Wam sukcesów w nauce i w życiu osobistym, pasji w naukowych poszukiwaniach, odwagi w podejmowaniu decyzji i wyznaczaniu nowych zadań, wytrwałości oraz determinacji w dążeniu do osiągnięcia zamierzonych celów


Dear Students,

On the occasion of international student’s day (November, 17) we wish you success in your studies and in your personal life, passion in scientific exploration, courage in making decisions and setting new tasks, perseverance and determination in striving to achieve your goals.

Życzymy, abyście czerpali radość nie tylko z nauki, ale również znajdowali w życiu czas na swój osobisty rozwój, pracę oraz na fantazję, podróże i małe lenistwo.

Zapraszamy na mały słodki poczęstunek w holu Collegium Biologicum naprzeciwko Biblioteki Wydziałowej!

Biuro Obsługi Studentów

Ewa Jaździńska, Joanna Wojciechowska, Małgorzata Plaga


We wish you to enjoy not only learning but also try to find time in your life for your personal development, work and for fantasy, travel and a little laziness.

We invite you for a small sweet treat in the Collegium Biologicum hall opposite our Library!

Student Office

Ewa Jaździńska, Joanna Wojciechowska, Małgorzata Plaga