Data publikacji w serwisie:

Ankietyzacja Przyjazne Biuro Obsługi Studentów, do 29.04.2023

Drodzy/gie Studenci/tki!

Czy wszyscy wiedzą, gdzie na Waszych wydziałach znajduje się Biuro Obsługi Studentów, czyli BOS (znane również kiedyś jako dziekanat)?

Możecie tam nie tylko przedłużyć ważność legitymacji, a także:

  • rozwiążesz sprawy dotyczące przepisania oceny i inne, związane z tokiem studiów
  • złożysz wnioski, między innymi IOS (Indywidualną Organizację Studiów)
  • dowiesz się informacji na temat spraw socjalnych (np. stypendium)
  • dowiesz się o programie ERASMUS+
  • uzyskasz odpowiedź na każdą kwestię dotyczącą regulaminów.

BOS to zdecydowanie jedno z ważniejszych miejsc na Wydziale, dlatego tym bardziej zależy nam na tym, aby poznać Wasze opinie.

Komisja Spraw Studenckich i Jakości Kształcenia z dumą ogłasza, że już 12 kwietnia w systemie USOS rozpocznie się ankietyzacja, dotycząca Waszych opinii na temat wydziałowych BOSów. To właśnie tutaj możecie podzielić się swoim zdaniem i zostać wysłuchanym, szczególnie w kwestii obsługi studenta."

Link do ankiety:
https://uam.sharepoint.com/sites/7116030000/SitePages/Ankietyzacja-Przyjazne-Biuro-Obs%C5%82ugi-Student%C3%B3w-12-29.04.2023.aspx?from=DigestNotification&e=2woK6xbUP0u7R7hN1Li8cA&at=9

Samorząd Studentów UAM

https://www.facebook.com/samorzad.UAM

Więcej szczegółów już wkrótce!

Kontakt

Biuro Obsługi Studentów