Data publikacji w serwisie:

Działania konsultantki ds. przeciwdziałania molestowania seksualnego

Na UAM działa konsultantka ds. przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu.

Jaki jest zakres jej obowiązków? Jak zgłaszać przypadki molestowania seksualnego? Jakiej pomocy można się spodziewać? Zapraszamy na film informacyjny nagrany w ramach projektu Strengthening Universities response to sexual harassment with an equity approach (101094121, Horyzont Europa).

Więcej informacji o projekcie: https://wse.amu.edu.pl/badania/projekty/uni4equity

#Uni4Equity, #CERV, #DAPHNE, #uni_against_sexual_harassment, #AMU

Konsultantka ds. przeciwdziałania molestowania seksualnego prof. UAM dr hab. Katarzyna Waszyńska