Data publikacji w serwisie:

Rejestracja na lektoraty specjalistyczne w semestrze zimowym 2023/24

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 28 września 2023 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego specjalistycznego dla studentów I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich i trwać będzie do 8 października 2023 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:

 • Wydział Anglistyki – 9.00
 • Wydział Biologii – 9.30
 • Wydział Chemii – 10.00
 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Matematyki i Informatyki – 10.30
 • Wydział Fizyki – 11.00
 • Wydział Historii, Wydział Nauk o Sztuce – 11.30
 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej – 12.00
 • Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii – 13.00
 • Wydział Prawa i Administracji – 13.30
 • Wydział Teologiczny – 14.00
 • Wydział Neofilologii – 14.30 – dot. tylko pierwszego roku. Studenci II roku Filologii germańskiej zostaną dodani do tych samych grup przez koordynatora ds. USOS.

Terminy zajęć będą dostępne na stronie ul.amu.edu.pl najpóźniej w dniu 27 września 2023 r.

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia otrzymują żeton na język specjalistyczny LEK-SPEC-B2 i zapisują się na wybrany język oferowany przez Wydział. Lektorat z języka specjalistycznego realizowany jest na poziomie B2+ (z wyjątkiem Wydziału Anglistyki oraz Wydziału Neofilologii) – kontynuacja lektoratu realizowanego na studiach I stopnia.

Studenci studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich (kierunek: Prawo i Psychologia) otrzymują żeton na lektorat z języka specjalistycznego LEK-SPEC-B2:

 • po zaliczeniu w semestrze letnim 2022/2023 lektoratu na poziomie B2.2,
 • po zaliczeniu w semestrze letnim 2022/2023 lektoratu języka specjalistycznego (rejestracja na drugi semestr lektoratu),
 • po zaliczeniu w semestrze letnim 2022/2023 lektoratu języka ogólnego na podstawie zewnętrznego certyfikatu.

UWAGA: Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka specjalistycznego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM (koordynatora danego Wydziału – wykaz poniżej) wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM:

 • mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 317 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Prawa i Administracji.
 • dr Anna Wesołowska, tel. 61 829 29 46, anna.wesolowska@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Fizyki, Wydział Biologii, Wydział Teologiczny.
 • mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, parycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Chemii, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Neofilologii, Wydział Matematyki i Informatyki.
 • mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl; pokój 324 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Anglistyki.

Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Studium Językowym UAM dostępne są na stronie internetowej sj.amu.edu.pl (https://sj.amu.edu.pl/dla-studenta/studia-ii-stopnia).