Data publikacji w serwisie:

Rejestracja w systemie USOS dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich na lektoraty z języków obcych na semestr letni 2022/23

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 14 lutego 2023 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego dla studentów I oraz II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich i trwać będzie do 5 marca 2023 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:


Wydział Anglistyki – 9.00
Wydział Biologii – 9.30
Wydział Chemii – 10.00
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej – 10.30
Wydział Fizyki – 11.00
Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce – 11.30
Wydział Matematyki i Informatyki – 12.00
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej – 12.30
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – 13.00
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii – 13.30
Wydział Prawa i Administracji – 14.00
Wydział Studiów Edukacyjnych – 14.30
Wydział Teologiczny – 15.00
Wydział Neofilologii – 15.30

Terminy zajęć będą dostępne na stronie ul.amu.edu.pl w dniu 13 lutego 2023 r.

Studenci I roku na podstawie wykonanego testu poziomującego otrzymują żeton z danego języka na odpowiedni poziom zaawansowania. Student, który nie wykonał testu poziomującego nie otrzyma żetonu.

Studenci II roku (z wyjątkiem Wydziału Anglistyki oraz Neofilologii) otrzymują żeton według poniższego schematu:

- student, który w semestrze zimowym 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze letnim 2022/2023 otrzyma żeton na poziom B21,
- student, który w semestrze zimowym 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie B21, w semestrze letnim 2022/2023 otrzyma żeton na poziom B22,
- student, który w semestrze zimowym 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie B22 zakończył lektorat ogólnojęzykowy i otrzymuje żeton na egzamin certyfikacyjny.

Żeton zostanie nadany jeśli student ma zaliczony lektorat w semestrze zimowym (wpisaną ocenę do systemu USOS).

WYJĄTEK: Studentom II roku z kierunku, który miał podwójny wymiar lektoratu: Psychologia, żetony na lektorat z języka ogólnego nie zostały przyznane. Dla tych kierunków w semestrze zimowym 2022/2023 lektorat z języka ogólnego zakończył się i w semestrze letnim realizowany będzie lektorat z języka specjalistycznego. Student, który zaliczył lektorat na poziomie B2.2 otrzyma żeton na lektorat z języka specjalistycznego.

Studenci II roku Wydziału Anglistyki i Wydziału Neofilologii* oraz kierunku prawo europejskie otrzymują żeton według poniższego schematu:
- student, który w semestrze zimowym 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie A0, w semestrze letnim 2022/2023 otrzymuje żeton na poziom A1
- student, który w semestrze zimowym 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie A1, w semestrze letnim 2022/2023 otrzymuje żeton na poziom A1
- student, który w semestrze zimowym 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie A2, w semestrze letnim 2022/2023 otrzymuje żeton na poziom A2
- student, który w semestrze zimowym 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze letnim 2022/2023 otrzymuje żeton na poziom B1
- student, który w semestrze zimowym 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie B21, w semestrze letnim 2022/2023 otrzymuje żeton na poziom B21

Żeton zostanie nadany jeśli student ma zaliczony lektorat w semestrze zimowym (wpisaną ocenę do systemu USOS).

UWAGA:
Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka obcego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM dostępny jest na stronie sj.amu.edu.pl Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Rejestracja na lektoraty z j. ogolnego.semest_Ewa Jaździńska.pdf 9.02.2023 Rafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Rejestracja na lektoraty z j. ogolnego.semest_Ewa Jaździńska.pdf(123.6 KB)

Kontakt

Biuro Obsługi Studentów