Data publikacji w serwisie:

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu ERASMUS+ na studia w roku akademickim 2024/2025 oraz praktyki studenckie/absolwenckie

Od 19.02.2024 r. uruchomiona zostanie na stronie USOSweb rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2024/2025.

Wszystkich zainteresowanych wyjazdem na studia prosimy o wypełnienie zgłoszenia rekrutacyjnego w USOSweb w nieprzekraczalnym terminie do 9 marca br. (godzina 23:59).Studenci, którzy planują wyjazd na praktyki Erasmus+ powinni przysłać na adres e-mailowy magdalena.herdegen@amu.edu.pl oraz jazewa@amu.edu.pl wypełnione Zgłoszenie kandydata na praktyki Erasmus+ (dostępne w intranecie) do dnia 09.03.2024 r.

Zgodę opiekuna praktyk z instytucji zagranicznej na podjęcie się opieki nad praktykami należy przesłać na ww. adresy e-mail najpóźniej na dzień przed planowanym terminem rozmowy kwalifikacyjnej.
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie 18-19 marca 2024 r.
Nagranie ze spotkania organizacyjnego dla osób, które nie mogły w nim uczestniczyć można znaleźć w zespole MS Teams: Erasmus + 2024/2025. Żeby dołączyć do w/w zespołu należy podać kod, który został wysłany mailowo do wszystkich studentów Wydziału Biologii.
Ponadto na stronie wydziałowej w intranecie zamieszczone są dokumenty, w tym: regulaminy oraz formularz wniosku na wyjazd na praktykę.