Data publikacji w serwisie:

Terminy egzaminów certyfikacyjnych w roku akademickim 2022/2023

Studium Językowe UAM informuje, że egzamin certyfikacyjny na poziomie B2 z języków obcych
w roku akademickim 2022/2023 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów
stacjonarnych jednolitych magisterskich odbędzie się stacjonarnie w następujących terminach:

Semestr zimowy:

07.02.2023 (wtorek) godz. 10.00 I podejście (wszystkie języki)
Rejestracja: od 26.01.2023 (czwartek) godz. 9.00 do 05.02.2023 (niedziela) godz. 24.00

Nieprzekraczalny termin uzyskania zaliczenia: 02.02.2023 (czwartek)*
* Wykładowcy, którzy wpisali studentkom/studentom zaliczenie w piątek 03.02.2023 proszeni są o
zgłoszenie nazwisk tych studentów do sekretariatu SJ w tym samym dniu do godz. 15.00 w celu ręcznego
nadania żetonu studentom i umożliwienia im rejestracji na egzamin.

16.02.2023 (czwartek) godz. 10.00 II podejście (egzamin poprawkowy – wszystkie języki)
Rejestracja: od 10.02.2023 (piątek) godz. 9.00 do 14.02.2023 (wtorek) godz. 24.00

Nieprzekraczalny termin uzyskania zaliczenia: 08.02.2023 (środa)*

Osoby z niepełnosprawnościami, które ubiegają się o racjonalne dostosowania na egzaminie
certyfikacyjnym (dotyczy zarówno egzaminów ustnych jak I pisemnych) zobowiązane są zgłosić ten fakt w
Biurze Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem
egzaminu.


(Zarządzenie Rektora nr 135 2020/2021)

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
2022- 23 terminy.pdf 30.11.2022 Rafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF 2022- 23 terminy.pdf(86.6 KB)

Kontakt

Biuro Obsługi Studentów