Data publikacji w serwisie:

Zapisy w USOS na zajęcia w semestrze letnim 2023/24 - studia stacjonarne

UWAGA STUDENCI II, III roku LIC. oraz I, II roku MGR

Drogie Studentki i Drodzy Studenci,

W dniu 16.02.br od godz. 21:00 zostaną uruchomione zapisy na zajęcia w semestrze letnim 2023/24.

Zapisy potrwają do 22.02.br.

Przy zapisach proszę pamiętać, że należy wpisać się na każdy rodzaj zajęć danego przedmiotu (wykład, ćwiczenia, konwersatoria, zajęcia terenowe). Do zajęć z seminarium licencjackiego/magisterskiego oraz pracowni licencjackiej/magisterskiej zostaniecie Państwo wpisani przez BOS.

Na moduły wybieralne wpisujecie się Państwo zgodnie z wcześniejszym wyborem. Studenci, którzy dokonywali wyboru za pomocą aplikacji online mogą sprawdzić listę wybranych przez siebie przedmiotów za pośrednictwem aplikacji na stronie wydziałowej:

  • studenci I toku studiów magisterskich (bioinformatyka, biologia, biotechnologia, neurobiologia, ochrona środowiska): link
  • pozostali studenci: link

Do logowania potrzebny jest PESEL i numer albumu lub hasło udostępnione przez BOS (studenci I roku studiów magisterskich).

Dokonując zapisu do grup zajęciowych/ćwiczeniowych proszę zwrócić uwagę, aby zajęcia w ramach różnych przedmiotów nie pokrywały się ze sobą.

Studenci I roku zapisani zostaną przez BOS.