Data publikacji w serwisie:

Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2022/23

Szanowni Państwo
Pracownicy, Doktoranci i Studenci
Wydziału Biologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Mam zaszczyt zaprosić Państwa na Wydziałową Inaugurację Roku Akademickiego 2022/2023, która odbędzie się w dniu 5 października 2022 roku o godz. 10.00 w Audytorium im. Józefa Paczoskiego w Collegium Biologicum.

Program uroczystości

  1. Hymn Państwowy
  2. Przemówienie Prorektora UAM, prof. dr. hab. Przemysława Wojtaszka
  3. Przemówienie Dziekan Wydziału Biologii, prof. UAM dr hab. Beaty Messyasz
  4. Wręczenie nagród za wyróżnione rozprawy doktorskie
  5. Część artystyczna
  6. Wręczenie nagród nauczycielom akademickim za całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
  7. Wręczenie nagród JM Rektor UAM dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w roku 2021
  8. Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Zofii Szweykowskiej-Kulińskiej pt. "MikroRNA: małe cząsteczki do wielkich zadań"
  9. Gaudeamus

Z wyrazami szacunku

prof. UAM dr hab. Beata Messyasz
Dziekan

Kontakt

Biuro Obsługi Wydziału