Data publikacji w serwisie:

Uniwersytet Otwarty UAM- zgłaszanie propozycji na trymestr wiosenny do 27 stycznia!

Szanowni Państwo,

W Uniwersytecie Otwartym UAM zakończyliśmy rekrutację na drugi trymestr zimowy, ale rozpoczynamy już prace nad organizacją naszych kursów w ostatnim trymestrze tego roku akademickiego. Planujemy, że oferta ukaże się na stronie internetowej Uniwersytetu Otwartego 23 lutego, a pierwsze zajęcia tego wiosennego trymestru ruszą po Świętach Wielkanocnych 3 kwietnia.

Zwracamy się więc do Państwa z prośbą o zgłaszanie propozycji kursów prowadzonych przez pracowników Wydziału do 27 stycznia by mieć czas na ich opracowanie i zatwierdzenie przez Radę Programowa Uniwersytetu Otwartego i władze rektorskie.

Przypominamy, że autorami kursów mogą być nie tylko osoby zatrudnione na etatach dydaktycznych. Coraz większą grupę naszych wykładowców stanowią doktoranci. Przyjmujemy też zgłoszenia od pracowników emerytowanych oraz osób, które prowadzą zajęcia w naszej uczelni w ramach umowy zlecenia. Wśród wykładowców UO UAM byli też zaproszeni goście, ale pod warunkiem, że zajęcia swoje prowadzili wspólnie z pracownikami naszego Uniwersytetu.

Prowadzimy cztery rodzaje kursów. Zgodnie z naszym regulaminem liczba uczestników kursu w przypadku:

- wykładu wynosi co najmniej 25 osób,

- ćwiczeń wynosi co najmniej 20 osób

- warsztatów wynosi co najmniej 18 osób,

- laboratoriów wynosi co najmniej 12 osób.

Ważna jest przyjęta zasada, o której trzeba pamiętać, że im mniejsza grupa, tym droższy dla słuchaczy kurs.

Prowadzący zajęcia otrzymają wynagrodzenie – stawki brutto dla wykładowców wynoszą odpowiednio: samodzielny pracownik naukowy – 120 zł, adiunkt (osoba z tytułem doktora) – 102 zł, pozostali pracownicy i doktoranci – 82 zł.

Z wyrazami szacunku,

prof. UAM dr hab. Michał Rurek

Koordynator Dziekana Wydziału Biologii UAM ds. Uniwersytetu Otwartego UAM