Data publikacji w serwisie:

Jubileuszowa edycja Konferencji Naukowej TYGIEL 2023 “Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

Konferencja TYGIEL to jedno z największych wydarzeń naukowych w Polsce, które co roku, w marcu, staje się naukowym panelem wymiany wiedzy, inspiracją do podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Spotkanie odbędzie się 23-26 marca 2023 roku w formie hybrydowej (Lublin/online). Wydarzenie potrwa aż 4 dni, z czego 23-26 marca będziemy mieli możliwość spotkania zdalnego i łączenia się z Uczestnikami na całym świecie. Natomiast 25-26 marca będziemy mieli okazję prowadzić sesje stacjonarne (również transmitowane online).

Gośćmi Honorowymi nadchodzącej XV Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2023 “Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” będą:

 • prof. dr hab. Krzysztof Sacha (Uniwersytet Jagielloński) - Tytuł wystąpienia: Kryształy czasowe
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Nowiński (Sano Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej, Kraków)  -Tytuł wystąpienia: Interdyscyplinarność badań mózgu
 • prof. Mirosław Janowski (University of Maryland, Baltimore, USA) - Tytuł wystąpienia: Na skrzyżowaniach technologii, czyli dokąd pędzi medycyna
 • dr Dominika Czerniawska (Leiden University, Netherlands) - Tytuł wystąpienia: Nauka w cieniu wojny: model rozwoju międzynarodowej współpracy na przykładzie badań nad fuzją nuklearną
 • prof. dr hab. Agnieszka Chacińska (Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk) Tytuł wystąpienia: Zarządzanie stresem w komórce

Każda osoba zainteresowana udziałem w Konferencji zobligowana jest do rejestracji uczestnictwa poprzez dostępny poniżej formularz rejestracji uczestnictwa. II tura rejestracji trwa do 19 stycznia 2023 roku. Szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne są na: https://www.konferencja-tygiel.pl/

TYGIEL 2022 jest Konferencją interdyscyplinarną i jej tematyka obejmuje prace naukowe z wielu dziedzin wiedzy:

 • obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
 • obszaru nauk przyrodniczych;
 • obszaru nauk ścisłych;
 • obszaru nauk technicznych;
 • obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;
 • obszaru nauk humanistycznych;
 • obszaru nauk społecznych;
 • obszaru sztuki.

Uczestnicy Konferencji mają możliwość zaprezentowania swoich prac w formie wystąpienia ustnego lub/i posteru naukowego, wysłuchania wystąpień zaproszonych Gości Honorowych oraz wydania rozdziału w monografii naukowej.

Wydarzenie od lat cenione jest za możliwość przedstawienia i upowszechnienia prac naukowych ze wszystkich obszarów nauki, co wiąże się ze współpracą pomiędzy osobami podejmującymi rozwiązania tych samych problemów, ale wykorzystujących inne narzędzia, metody badawcze i bazującymi na osiągnięciach różnych dziedzin nauki.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji!­Z poważaniem,Paulina Pomajdakontakt@konferencja-tygiel.plKomitet Organizacyjny Konferencji

Kontakt