Data publikacji w serwisie:

Konferencja “Od komórki do człowieka – dyscypliny medyczne i niemedyczne”

Szanowni Państwo,
informujemy, że już 8 grudnia 2022 roku dobiega końca rejestracja udziału w Konferencji “Od komórki do człowieka – dyscypliny medyczne i niemedyczne”Celem Wydarzenia jest stworzenie przestrzeni do dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń, a także identyfikacja kluczowych problemów związanych z badaniami nad człowiekiem.
Spotkanie odbędzie się w formie online 17 grudnia 2022 roku.
Więcej informacji na temat Konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej: https://fundacja-tygiel.pl/czlowiek
Gośćmi Honorowymi, którzy wystąpią z wykładem podczas Konferencji będą:
 • dr n. med., dr n. prawn. Łukasz B. Pilarz (Szpital Wielospecjalistyczny sp. z o.o. w Gliwicach)Tytuł wystąpienia: Bioart a prawo własności intelektualnej, czyli czy tkanki ludzkie mogą być utworem?
 • dr hab. Filip Ciepły, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)Tytuł wystąpienia: Przedmiot ochrony przestępstwa znieważenia zwłok
 • dr n. med. Rafał Skowronek (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)Tytuł wystąpienia: Współczesna medycyna sądowa jako przykład dziedziny pomostowej między medycyną, biologią i prawem
Zapraszamy do udziału w ważnym interdyscyplinarnym wydarzeniu, podczas którego zostaną poruszone aspekty na każdym poziomie złożoności ciała człowieka (z uwzględnieniem zwłok i prochów). Liczymy na Państwa wystąpienia, które swoją problematyką będą mieścić się w obrębie takich zagadnień, jak m.in.:
 • człowiek w badaniach podstawowych i stosowanych,
 • biobanki materiału genetycznego, status zwłok i szczątków płodowych,
 • komercjalizacja ex mortuo komórek, tkanek i narządów ludzkich,
 • handel narządami w kontekście transplantologii ex mortuo,
 • funeralistyka, w tym nowe metody grzebania ciał,
 • produkty lecznicze na bazie ludzkiej krwi i ludzkiego osocza,
 • relikwie i prawno-kanoniczne badanie szczątków ludzkich,
 • problemy etyczne, regulacje prawne i postawy społeczne wobec komercjalizacji ex mortuo komórek, tkanek i narządów ludzkich.

Kontakt

Paulina Pomajda (Komitet Organizacyjny Konferencji)