Data publikacji w serwisie:

Nagroda Narodowego Centrum Nauki dla prof. UAM dr. hab. Michała Bogdziewicza

12 października 2022, w krakowskich Sukiennicach, Prof. UAM dr hab. Michał Bogdziewicz, pracownik Zakładu Zoologii Systematycznej, odebrał Nagrodę Narodowego Centrum Nauki.

Nagroda NCN to ustanowione przez Radę NCN w 2013 r. wyróżnienie dla młodych uczonych do 40 roku życia za znaczące osiągnięcia naukowe, dokonane w ramach badań podstawowych prowadzo­nych w Polsce, udokumentowane publikacjami afiliowanymi w polskiej jednostce nauko­wej. Jest to jedna z najbardziej prestiżowych nagród przyznawanych w Polsce. Prof. Bogdziewicz prowadzi badania nad szeroko rozumianą biologią lasu, w szczególności nad cyklicznością lat nasiennych drzew oraz wpływem zmian klimatu na ten proces.

Kontakt

Marek Żywicki