Data publikacji w serwisie:

Rozstrzygnięcie II edycji konkursu ADVANCEDBestStudentGRANT

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 9 grudnia 2022r. rozstrzygnięta została II edycja konkursu grantowego ADVANCEDBestStudentGRANT realizowanego w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza” (konkurs IDUB nr 075, w ramach realizacji zadania 39).

Konkurs ADVANCEDBestStudentGRANT skierowany był do studentek i studentów 2 roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w roku akademickim 2021/2022 uzyskali średnią ocen na poziomie minimum 4.2. Do udziału w konkursie zgłoszono wnioski ze wszystkich szkół dziedzinowych UAM, reprezentujących 13 dyscyplin, w tym: nauki biologiczne, nauki chemiczne, historię, archeologię, filozofię, literaturoznawstwo, językoznawstwo, psychologię, nauki prawne, nauki o sztuce, nauki o Ziemi i środowisku, nauki o kulturze i religii oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Komisja konkursowa wyłoniła łącznie 33 projekty indywidualne i zespołowe, które zostały zakwalifikowane do finansowania.

Uzyskane dofinansowania umożliwią laureatkom i laureatom realizację ich pierwszych projektów badawczych. W ramach grantu nagrodzone studentki i studenci będą mieć możliwość m. in. zakupu pomocy naukowych, udziału w seminariach i warsztatach, a także otrzymania wynagrodzenia za włożony wysiłek badawczy. Laureatki i laureaci ADVANCEDBestStudentGRANT otrzymają dofinansowanie w wysokości do 5 tysięcy złotych dla projektów indywidualnych oraz do 10 tysięcy złotych dla projektów zespołowych.

Szczegóły poniżej:

https://uam.sharepoint.com/sites/7116030000/SitePages/Rozstrzygni%C4%99cie-II-edycji-konkursu-ADVANCEDBestStudentGRANT.aspx?from=DigestNotification&e=qRLuM-ypJ0KmOJCWVRmVOQ&at=9

Kontakt

Biuro Obsługi Studentów