Data publikacji w serwisie:

Spotkania z nauką - "Od genu do medycyny spersonalizowanej"

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na wykład Prof. dr hab. Izabeli Makałowskiej pt. "Od genu do medycyny spersonalizowanej", do filii Biblioteki Publicznej w Kórniku/Bninie w dniu 22 listopada 2023 o godz. 17.
Wykład odbywa się w ramach cyklu Spotkania z nauką, organizowanego przez Pracowników Wydziału Biologii oraz Bibliotekę Publiczną w Kórnikudzięki wsparciu z funduszy pozyskanych w ramach VI konkursu FUND_AKCJA23, Park Naukowo-Technologiczny w Poznaniu.

O wykładzie:

W trakcie wykładu omówione zostaną podstawy dziedziczenia oraz procesy ewolucyjne odpowiadające za zróżnicowanie pomiędzy osobnikami tego samego gatunku. Wyjaśnione zostanie także dlaczego takie zróżnicowanie jest korzystne, jakie są tego konsekwencje w odniesieniu do działania leków, co to jest medycyna spersonalizowana i dlaczego jest potrzebna. Na wybranych przykładach pokazane będzie także w jaki sposób poszukuje się powiązań pomiędzy chorobami i genami oraz dlaczego badania takie nie są łatwe.

Serdecznie zapraszamy

Wydział Biologii i Biblioteka Publiczna w Kórniku