Data publikacji w serwisie:

Wykład prof. dr hab. Zbigniewa Celki pt. "Rośliny naczyniowe półwyspu "Szyja" w Bninie"

Zapraszamy do udziału wykładzie Prof. dr hab. Zbigniewa Celki pt. "Rośliny naczyniowe półwyspu "Szyja" w Bninie" w dniu 27 maja 2023 godz. 10. w filii Biblioteki Publicznej w Kórniku/Bninie.

Wykład odbywa się w ramach cyklu Spotkania z nauką, organizowanego przez Pracowników Wydziału Biologii oraz Bibliotekę Publiczną w Kórnikudzięki wsparciu z funduszy pozyskanych w ramach VI konkursu FUND_AKCJA23, Park Naukowo-Technologiczny w Poznaniu.
Malowniczo położony półwysep „Szyja” wcinający się głęboko w Jezioro Bnińskie związany jest z działalnością człowieka od ponad 2 tysięcy lat. Mieszczą się na nim ważne dla historii Wielkopolski i Polski zabytki archeologiczne, pozostałości dwóch wczesnośredniowiecznych grodów (pierścieniowatego i stożkowatego) oraz osady. Cały półwysep porośnięty jest przez ponad 150 roślin naczyniowych. Większość z nich to gatunki związane z miejscami wilgotnymi, nadjeziornymi, jak trzcina pospolita (Phragmites australis) czy olsza czarna (Alnus glutinosa). Są wśród nich jednak także cenne gatunki, rzadko spotykane w Wielkopolsce (np. szczaw błotny Rumex palustris), a także pozostałości (relikty) dawnych (m.in. średniowiecznych) upraw (np. czosnek wężowy Allium scorodoprasum i ślazówka turyngska Lavatera thuringiaca). Półwysep „Szyja” stanowi przepiękną ostoję różnorodności florystycznej w coraz bardziej zmieniającym się krajobrazie antropogenicznym.