Data publikacji w serwisie:

Projekt "Premia na Horyzoncie 2"

Przedmiotem przedsięwzięcia "Premia na Horyzoncie 2" jest wsparcie finansowe w związku z realizacją na Wydziale Biologii UAM projektu finansowanego z programu Horyzont 2020 „Partnerstwo dla Edukacji Naukowej”

Celem nadrzędnym projektu PAFSE jest zwiększenie świadomości zdrowotnej w tym przygotowanie społeczności do zmniejszenia ryzyka chorób zakaźnych i epidemii.

Cel ten będzie realizowany poprzez nawiązanie partnerstw między szkołami, uniwersytetami, edukatorami zaangażowanymi w rozmaitych formach edukacji nieformalnej, przedsiębiorstwami i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i angażowanie ich w działania na rzecz wzbogacania edukacji w ramach przedmiotów przyrodniczych, technologii, inżynierii, matematyki (STEM).

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Plakat KWN2 1702.pdf 21.02.2023 Rafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Plakat KWN2 1702.pdf(224.3 KB)

Kontakt

Karolina Walkowiak-Nowicka