Data publikacji w serwisie:

Szkolenia Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - "Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku"

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach organizowanych przez Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami w ramach projektu POWER "Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku":

A) Szkolenia dla pracowników dydaktycznych
  1. "Praca ze studentem z trudnościami natury psychicznej i poznawczej"
    Grupa 12: 5 i 12.12.2022 10:00-13:15 (poniedziałki)
  1. "Praca ze studentem w spektrum autyzmu"
    Grupa 13 - 28.11.2022 12:30-15:30
    Grupa 14 - 13.12.2022 9:30-12:30
    Zgłoszenia: https://forms.office.com/r/MfmfSxhvyJ

B )  Szkolenia dla pracowników administracyjnych (w tym pracowników Biur Obsługi Studentów oraz Biur Obsługi Wydziałów)
"Reagowanie w sytuacjach trudnych z udziałem osób z niepełnosprawnościami psychicznymi"
Grupa 6: 15 i 16.12.2022 w godzinach 9:00-16:00
Grupa 7: 12 i 13.01.2023 w godzinach 9:00-16:00
Grupa 8: 02 i 03.02.2023 w godzinach 9:00-16:00
Grupa 9: 23 i 24.02.2023 w godzinach 9:00-16:00
Grupa 10: 14 i 15.03.2023 w godzinach 9:00-16:00
Informacje o wszystkich szkoleniach dostępne są także na naszej projektowej stronie internetowej http://dostepni.amu.edu.pl/

Kontakt