Data publikacji w serwisie:

Zgłoszenia na I trymestr UO UAM w r. akad. 2024/25

Szanowni Państwo,

Trwają jeszcze ostatnie kursy trymestru wiosennego w roku akademickim 2023/2024. Był to kolejny rok rekordowy - uruchomiliśmy 153 kursy dla 2739 słuchaczy (w poprzednim roku – 139 kursów dla 2479 słuchaczy a dwa lata temu - 103 kursy dla ok. 1970 słuchaczy). W sumie od początku naszej działalności w październiku 2016 roku do dzisiaj zapisało się prawie 40 tysięcy osób, uruchomiliśmy 770 kursów dla blisko 14 tysięcy słuchaczy.

Rozpoczynamy przygotowania do nowego roku akademickiego. Zwracamy się więc do wszystkich pracowników UAM z prośbą o zgłaszanie propozycji tematów kursów do 26 czerwca do północy. Możecie Państwo to zrobić za pośrednictwem wyznaczonego Pełnomocnika Wydziału lub bezpośrednio na adres mailowy Biura Uniwersytetu Otwartego: uo@amu.edu.pl. Bardzo prosimy o nieprzekraczanie podanego powyżej terminu nadsyłania zgłoszeń.

Zakładamy, że zajęcia nasze będą prowadzone w trybie zdalnym lub stacjonarnym i rozpoczną się nie wcześniej niż 21 października 2024 roku.

Przypominamy:

Oferowane kursy zorganizowane są na wzór zajęć akademickich – wykłady, ćwiczenia, warsztaty i laboratoria, najczęściej w liczbie 15-30 godzin – dla wszystkich zainteresowanych od 16 roku życia, bez względu na poziom dotychczasowego wykształcenia. Spotkania odbywają się w różnych terminach, z reguły raz w tygodniu, w dni powszednie (popołudniami i wieczorami) oraz w weekendy.
Do tej pory prowadziliśmy nie tylko kursy podwyższające kwalifikacje zawodowe takie jak kursy językowe, z prawa, psychologii, zarządzania, biznesu, ale też i zajęcia dotyczące sztuki, architektury, historii, nauk ścisłych i biologii, a nawet kursy ogrodnicze i brydżowe, pisania scenariuszy, z historii filmu, z historii tańca i muzyki, warsztaty teatralne. Ta różnorodność pozostaje cechą naszej oferty i jest bardzo ceniona przez słuchaczy.
Autorami kursów mogą być nie tylko osoby zatrudnione na etatach dydaktycznych. Coraz większą grupę naszych wykładowców stanowią doktoranci. Przyjmujemy też zgłoszenia od pracowników emerytowanych oraz osób, które prowadzą zajęcia w naszej uczelni w ramach umowy zlecenia. Wśród wykładowców UO UAM byli również zaproszeni goście, ale pod warunkiem, że zajęcia swoje prowadzili wspólnie z pracownikami naszego Uniwersytetu.
Prowadzący zajęcia otrzymają wynagrodzenie – stawki brutto dla wykładowców wynoszą odpowiednio: samodzielny pracownik naukowy – 120 zł, adiunkt (osoba z tytułem doktora) – 102 zł, pozostali pracownicy i doktoranci – 82 zł.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem: https://uo.amu.edu.pl/strony/wykladowcy oraz na naszej stronie internetowej: www.uo.amu.edu.pl i w mediach społecznościowych.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Z poważaniem
Prof. UAM dr hab. Witold Mazurczak
Pełnomocnik Rektora ds. Uniwersytetu Otwartego

Dane kontaktowe
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Otwarty;
ul. Św. Marcin 78 (Collegium Martineum), p. 5
61-809 Poznań,
Tel. 61 829 47 50
Adres mailowy uo@amu.edu.pl
Strona internetowa: www.uo.amu.edu.pl

Kontakt

prof. UAM dr hab. Michał Rurek