Data publikacji w serwisie:

[St] Minigranty im. Anny Pasek

Szanowni Państwo,

w najbliższym czasie rusza III edycja konkursu stypendialnego Minigranty im. Anny Pasek. Poniżej znajdują się najważniejsze informacje na temat konkursu.

O KONKURSIE

Dla kogo kierowany jest Konkurs?

 • Do młodych i ambitnych zespołów studentów z pierwszego i drugiego stopnia studiów

Co ma być efektem końcowym projektu konkursowego?

 • Twórczy i merytorycznie wartościowy mini Pakiet Edukacyjny, mający postać zintegrowanego zbioru danych geograficznych, danych opisowych, multimediów lub innych cyfrowych materiałów edukacyjnych, które łącznie tworzyć będą samodzielny uporządkowany zbiór wiedzy lub lekcje na dany temat.

Do kogo skierowany ma być utworzony Pakiet Edukacyjny?

 • Utworzony produkt końcowy ma być skierowany do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

Jaki jest cel utworzenia Pakietu Edukacyjnego?

 • Podstawowym zadaniem stworzonego produktu końcowego ma być promowanie geoinformacji i badań ją wykorzystujących, wśród wspomnianej grupy docelowej.

W jaki sposób publikujemy stworzone Pakiety Edukacyjne?

 • Będą one opublikowane na przygotowanym przez Fundację koncie ArcGIS Online.

FINANSOWANIE w ramach MINIGRANTÓW

 • koszty pracy członków zespołu – indywidualne stypendia naukowe,
 • zakup danych,
 • zakup publikacji,
 • zakup aparatury i urządzeń koniecznych do wytworzenia końcowego produktu,
 • opłaty za korzystanie z zewnętrznych serwisów internetowych, które wspomagają realizację projektu.

NAGRODY

 • nagroda pieniężna –- pula 25 000 zł brutto – podzielona na liczbę nagrodzonych zespołów,
 • wyjazd wraz ze szkoleniem z bezpiecznej turystyki górskiej,
 • szkolenie w Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym Esri Polska.

Więcej informacji na temat konkursu (oraz poprzedniej edycji) znajdą Państwo pod adresem: https://annapasek.org/minigranty

Firma Esri Polska jest partnerem konkursu organizowanego przez Fundację im. Anny Pasek.

Kontakt

Biuro Obsługi Studentów