Data publikacji w serwisie:

[St] Konkurs na stanowisko magistrant-stypendysta w ramach projektu NCN

Oferta pracy (magistrant-stypendysta) w ramach projektu NCN Opus 18 pt.: "Poznanie mechanizmów molekularnych odpowiedzialnych za funkcje białek związanych z patogenezą z lateksu Chelidonium majus"; Instytucja: Wydział Biologii UAM, Zakład Wirusologii Molekularnej - wymagania i dalsze szczegóły oferty w załączniku.

Zgłoszenie na konkurs należy przesłać drogą e-mailową na adres rnawrot@amu.edu.pl z tematem "Konkurs - magistrant". Wymagane dokumenty należy załączyć w formacie PDF.
Otrzymanie zgłoszenia zostanie potwierdzone zwrotnie na adres e-mail nadawcy.
Termin składania aplikacji upływa 27 września 2022 r.
Po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji na podstawie przesłanych dokumentów wybrani kandydaci będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się najpóźniej 29 września 2022 r. O terminie wybrani kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
ncn-opus-18-konkurs-magistrant_2022.pdf 18.09.2022 Rafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF ncn-opus-18-konkurs-magistrant_2022.pdf(127.7 KB)

Kontakt

Robert Nawrot