Data publikacji w serwisie:

Oferta pracy - doktorant/stypendysta

Nazwa jednostki: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Biochemii i Biotechnologii – Poznań, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Doktorant/stypendysta


Wymagania:
a) Tytuł zawodowy magistra w dziedzinie biologii lub pokrewnych, lub spełnianie warunków wskazanych w art. 186 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.)
b) Wiedza z zakresu podstaw biologii molekularnej
c) Znajomość podstawowych technik biologii molekularnej (m.in. izolacji kwasów nukleinowych, PCR),
d) Dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca sprawną komunikację oraz przygotowanie doniesień naukowych i publikacji,
e) Dodatkowe atuty: motywacja do dalszego rozwoju, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

Wybrane umiejętności, których znajomość może być pomocna:
a) Doświadczenie w pracy z roślinnymi kulturami in vitro
b) Techniki chromatograficzne w szczególności HPLC
c) Praca z mikroskopem fluorescencyjnym
d) Techniki multiomiczne i bioinformatyczne

Opis zadań:
Numer projektu: 2022/47/B/NZ9/01088
Tytuł projektu: Dinukleozydopolifosforany (NpnN') jako element molekularnego mechanizmu odpowiedzi roślin na środowiskowe czynniki stresowe na przykładzie winorośli (Vitis vinifera L.)

Celem projektu jest opisanie udziału dinukleozydopolifosforanów (NpnN) jako molekuł sygnalnych w molekularnym mechanizmie odpowiedzi roślin na niekorzystne czynniki środowiskowe wywołujące stres. Badania będą prowadzone na zawiesinowych kulturach komórkowych Vitis vinifera. Analizy będą obejmowały m.in. zmiany na poziomie transkryptomu, fosfoproteomu i wybranych metabolitów. Na podstawie analiz bioinformatycznych uzyskanych wyników zostaną wytypowane szlaki metaboliczne/transdukcji sygnału indukowane/hamowane przez NpnN.
Badania naukowe, w których będzie uczestniczył kandydat będą obejmowały analizy eksperymentalne jak i bioinformatyczne. Doktorant będzie uczestniczył również w redagowaniu publikacji i przedstawianiu wyników podczas konferencji naukowych.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 14 sierpnia 2023, 15:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:
Stypendium doktoranckie na okres 4 lat od dnia 9 października 2023 roku. Stypendysta-doktorant będzie uczestnikiem Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wysokość stypendium wynosi 3700 zł netto miesięcznie.
Stypendium będzie wypłacane zgodnie z uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.
w sprawie Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych.
Z wybranym doktorantem – stypendystą zostanie podpisana umowa stypendium.

Dodatkowe informacje:
Wymagane dokumenty:
1) Życiorys;
2) List motywacyjny;
3) Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
4) Rekomendacje od poprzedniego opiekuna naukowego/promotora;
5) Prosimy o dołączenie do przesyłanych dokumentów oświadczenia: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Dokumenty należy składać drogą elektroniczną w wersji pdf na adres: malgorzata.pietrowska-borek@up.poznan.pl

Wybrane osoby zostaną indywidualnie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Podczas trwania postępowania rekrutacyjnego kandydaci mogą być poproszeni o publiczne przedstawienie wyników swoich wcześniejszych badań w formie seminarium wygłoszonego na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Zasady konkursu określa Uchwała Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.
Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: 21.08.2023, godz. 15:00

Kontakt

prof. UPP dr hab. Małgorzata Pietrowska-Borek