Data publikacji w serwisie:

Poszukiwany doktorant do realizacji grantu Narodowego Centrum Nauki

Poszukiwany doktorant do realizacji grantu Narodowego Centrum Nauki, z możliwością przedłużenia stypendium. Projekt dotyczy nowych inhibitorów wirusa grypy.

Doktorat byłby realizowany w prężnym i interdyscyplinarnym Zakładzie (wirusologia/biologia molekularna/chemia) pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Kierzek, w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN (kategoria A+). Szczegóły w ogłoszeniu pod linkiem:

https://portal.ichb.pl/wp-content/uploads/2023/02/Konkurs_2023_006_psd_na_doktoranta.pdf

Kontakt

Biuro Obsługi Studentów