Data publikacji w serwisie:

Oferta pracy: specjalista w sekcji ochrony środowiska

Miejsce pracy: BUKOWSKA 34, 60-811 Poznań, powiat: m. Poznań, woj: wielkopolskie

Zakres obowiązków: prowadzenie ewidencji wycinki, zadrzewiania-sporządzanie planów zieleni (obsługa systemu QGIS); prowadzenie ewidencji terenów zielonych w obrębie administrowanych kompleksów infrastruktury, w tym obszarów chronionych; gospodarka odpadami (obsługa systemu BDO); nadzór i realizacja decyzji środowiskowych (decyzja na wycinkę drzew, nasadzenie, pobór wód, zrzut ścieków, odłów zwierząt, szczególne korzystanie ze środowiska); nadzór nad prawidłowym działaniem urządzeń sozotecznnicznych; nadzór nad utrzymaniem terenów ochrony bezpośredniej zgodnie z przepisami prawa wodnego, sporządzanie sprawozdań, przygotowanie dokumentów do postępowań o zamówienia publiczne dot. wycinki drzew, nasadzenia drzew, czyszczenia urządzeń sozotechnicznych, utylizacji martwych zwierząt. Praca od pon-czw w godz 7-15.30, pt 7-13

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na okres próbny

Więcej  informacji: link