Data publikacji w serwisie:

[St] Stypendium Santander dla Erasmusa 2023

Uprzejmie informuję, że studenci, którzy planują wyjazd w ramach Programu Erasmus + i przejdą pomyślnie rekrutację na rok akademicki 2022/2023 mogą ubiegać się o stypendium Santander.

Zgodnie z regulaminem § 4 Uczelnie kierują się wynikami akademickimi osiągniętymi przez studenta w roku poprzednim, które Uczelnia oceni kierując się wewnętrznie ustalonymi kryteriami.
W związku z powyższym, o stypendium nie będą mogły ubiegać się osoby z pierwszego roku studiów 3-let., gdyż na etapie wnioskowania Uczelnia nie będzie mogła ocenić wyników akademickich w roku poprzednim.
Uczelnia dokonując przeliczenia średniej ocen wnioskujących studentów kierować się będzie Zasadami przeliczania osiągnięć studentów (II Średnia ocen) zawartymi w Regulaminie stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (załącznik nr 1).

Rekrutacja na wyjazdy w ramach Programu Erasmus + planowana jest na początku roku 2023 a zgłoszenie o stypendium Santander można wysyłać do 16.04.2023r.
Regulamin Konkursu Santander dla Erasmusa 2023 poniżej w załączniku.

Strona www: https://www.becas-santander.com/pl/sites/stypendium-santander-dla-erasmusa.html

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Regulamin konkursu Santander dla Erasmusa 2023.pdf 14.12.2022 Rafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Regulamin konkursu Santander dla Erasmusa 2023.pdf(116.7 KB)

Kontakt

Biuro Obsługi Studentów