Data publikacji w serwisie:

Stanowisko doktoranta w międzynarodowym projekcie badawczym

Absolwentów Biologii oraz Ochrony środowiska zapraszamy do udziału w konkursie na stanowisko doktoranta w realizowanym na naszym wydziale projekcie z programu Biodiversa: ResPond - Managing and Restoring Biodiversity and Ecosystem Service of Temporary Pond Habitats.

Kierownikiem polskiego zespołu jest dr hab. Bartłomiej Gołdyn (prof. UAM), projekt realizowany jest z udziałem zespołów z Belgii, Hiszpanii i Maroka.
Zadaniem doktoranta będzie prowadzenie eksperymentów terenowych i laboratoryjnych dotyczących funkcjonowania ekosystemów okresowo wysychających stawów i usług ekostystemowych pełnionych przez takie siedliska. Będziemy też wspólnie zbierać i analizować dane na ten temat z terenu i literatury.
Więcej informacji:
link

Kontakt

Bartłomiej Gołdyn