Data publikacji w serwisie:

[St] Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów z Ukrainy

Stypendia przyznawane są studentom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu.

Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów. Dokumenty, które powinni złożyć studenci:
1. Podanie.
2. CV, maksymalnie 2 strony formatu A4.
3. Wniosek o stypendium (formularz w załączeniu, dostępny na stronie internetowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu http://www.amu.edu.pl, na stronie internetowej Fundacji UAM https://fuam.pl/pl).
4. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Osoby zainteresowane składają dokumenty wyłącznie w formie elektronicznej, przesyłając je na adresy e-mailowe Biura Obsługi Studenta: jazewa@amu.edu.pl do 14 listopada br.
Prosimy przesyłać wypełnione wnioski jako pliki Word.
Dziekan przekazuje listę rankingową Wniosków do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka.

prof. dr hab. Małgorzata Garnczarska
Prodziekan ds. studenckich

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Procedura-2023_Ewa-Jazdzinska.pdf 19.10.2022 Rafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Procedura-2023_Ewa-Jazdzinska.pdf(725.8 KB)
Oswiadczenie-ws.-przetwarzania-danych-osobowy_Ewa-Jazdzinska.doc 19.10.2022 Rafał Bajaczyk
DOC
Pobierz DOC Oswiadczenie-ws.-przetwarzania-danych-osobowy_Ewa-Jazdzinska.doc(56.0 KB)
Oswiadczenie-do-celow-rozliczeniowych_Ewa-Jazdzinska.docx 19.10.2022 Rafał Bajaczyk
DOCX
Pobierz DOCX Oswiadczenie-do-celow-rozliczeniowych_Ewa-Jazdzinska.docx(15.2 KB)
Statement-for-tax-purposes_Ewa-Jazdzinska.docx 19.10.2022 Rafał Bajaczyk
DOCX
Pobierz DOCX Statement-for-tax-purposes_Ewa-Jazdzinska.docx(15.4 KB)
Jan-Kulczyk-Scholarship-Award-Rules-for-stude_Ewa-Jazdzinska.pdf 19.10.2022 Rafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Jan-Kulczyk-Scholarship-Award-Rules-for-stude_Ewa-Jazdzinska.pdf(141.6 KB)
Application-Form_Ewa-Jazdzinska.doc 19.10.2022 Rafał Bajaczyk
DOC
Pobierz DOC Application-Form_Ewa-Jazdzinska.doc(44.5 KB)
Wniosek_Student_Ewa-Jazdzinska.doc 19.10.2022 Rafał Bajaczyk
DOC
Pobierz DOC Wniosek_Student_Ewa-Jazdzinska.doc(47.5 KB)
20211220_Regulamin-stypendiow-im.-dr.-Jana-Ku_Ewa-Jazdzinska.pdf 19.10.2022 Rafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF 20211220_Regulamin-stypendiow-im.-dr.-Jana-Ku_Ewa-Jazdzinska.pdf(146.1 KB)

Kontakt

Biuro Obsługi Studentów