Data wydarzenia:

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Hanny Nowickiej

Dnia 09 stycznia 2023 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Hanny Nowickiej pt.: „Rola fosforylacji komponentów kompleksu ISGF3 w regulacji ekspresji ISG i ochrony przeciwwirusowej” “The role of phosphorylation of ISGF3 components in the regulation of ISG expression and viral protecion”

Promotor:
prof. dr hab. Johannes A.R. Bluijssen (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzenci:

  • dr hab. Małgorzata Dawidowska (Instytut Genetyki Człowieka PAN)
  • prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska (Instytut Genetyki Człowieka PAN)
  • dr hab. inż. Piotr Pawlak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w trybie zdalnym, przy użyciu MS Teams. Link do udziału w obronie zostanie udostępniony po wcześniejszym zgłoszeniu. Zgłoszenia należy przesyłać, najpóźniej do dnia 5 stycznia 2023 r. do godz. 14.00, do mgr Magdaleny Walczak – m.walczak@amu.edu.pl.
Rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem oraz recenzje są dostępne pod adresem: https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora2/nauki-biologiczne/nowicka-hanna

Przewodnicząca
Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne UAM

Prof. UAM dr hab. Beata Messyasz

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Zawiadomienie o obronie H.Nowicka.pdf 25.11.2022 Rafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Zawiadomienie o obronie H.Nowicka.pdf(192.2 KB)