Data wydarzenia:

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Julii Zaborowskiej

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 14 listopada 2022 r. o godz. 9:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Julii Konstancji Zaborowskiej pt: „Historia populacji i procesy selekcyjne blisko spokrewnionych gatunków sosen górskich (rodzaj Pinus) w Europie” (“Population history and selection in closely related mountain pine species (genus Pinus) in Europe”).

Promotor: prof. dr hab. Witold Wachowiak (UAM)

Recenzenci:

  • prof. UwB dr hab. Ada Wróblewska (Uniwersytet w Białymstoku)
  • prof. dr hab. Jakub Sawicki (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Obrona odbędzie się przy użyciu MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w obronie rozprawy proszone są o kontakt najpóźniej w dniu 10 listopada br. z Panią dr Karoliną Cerbin karolina.cerbin@amu.edu.pl

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny jest w Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM, ul. Ratajczaka 38/40, https://repozytorium.amu.edu.pl

natomiast recenzje oraz streszczenie rozprawy zamieszczone są na stronie domowej Wydziału Biologii UAM.

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Zawiadomienie o obronie J. Zaborowska.pdf 2.11.2022 Rafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Zawiadomienie o obronie J. Zaborowska.pdf(465.6 KB)