Data wydarzenia:

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Kwiatkowskiej

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 9 grudnia 2022 r. o godz. 10:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Kwiatkowskiej pt: „Rola akustycznych sieci komunikacyjnych w orientacji przestrzennej na przykładzie derkacza (Crex crex)” Promotor: prof. UAM dr hab. Paweł Ręk (UAM)

Recenzenci:

  • dr hab. Konrad Hałupka (Uniwersytet Wrocławski)
  • prof. UR dr hab. Konrad Leniowski (Uniwersytet Rzeszowski)

Obrona odbędzie się przy użyciu MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w obronie rozprawy proszone są o kontakt najpóźniej w dniu 8 grudnia br. z Panią dr Karoliną Cerbin karolka@amu.edu.pl

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny jest w Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM, ul. Ratajczaka 38/40, https://repozytorium.amu.edu.pl natomiast recenzje oraz streszczenie rozprawy zamieszczone są na stronie domowej Wydziału Biologii UAM.

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Zaproszenie na obronę K. Kwiatkowska.pdf 25.11.2022 Rafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Zaproszenie na obronę K. Kwiatkowska.pdf(414.6 KB)