Data wydarzenia:

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Martyny Plens-Gałąski

Dnia 5 grudnia o godz. 10:00 z wykorzystaniem narzędzia MS Teams, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Martyny Plens-Gałąski pt: "Targeted inhibition of STATs in chronic inflammation and cardiovascular disease”

Promotor: prof. dr hab. Johannes Bluijssen (UAM)

Recenzentki:

  • Prof. SUM dr hab. n. med. Ilona Bednarek (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
  • Prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN)

Obrona odbędzie się przy użyciu MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w obronie rozprawy proszone są o kontakt najpóźniej w dniu 2 grudnia br. z Panią dr Karoliną Cerbin: karolka@amu.edu.pl

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny jest w Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM, ul. Ratajczaka 38/40, https://repozytorium.amu.edu.pl, natomiast recenzje oraz streszczenie rozprawy zamieszczone są na stronie domowej Wydziału Biologii UAM.

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Zawiadomienie o obronie, M. Plens-Gałąska.pdf 24.11.2022 Rafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Zawiadomienie o obronie, M. Plens-Gałąska.pdf(410.6 KB)